Theo kết quả kiểm toán do Phòng kế toán Ucraina thực hiện đối với ngân sách quốc gia 2009, trong quý I cả hai mục thu và chi đều không được hoàn thành.

“Theo tính toán của Phòng kế toán vốn không ai có thể phủ nhận, tình hình thất bại hoàn toàn của ngân sách đã được che giấu bằng cách trả thừa thuế và phí lên 1,6 lần, tức là khoảng 14 tỷ grivna. Ngoài ra, thuế GTGT không được hoàn lại là 15 tỷ grivna”, – thông báo của thư ký báo chí chủ tịch Phòng kế toán Ucraina cho biết.

Từ mùa thu năm 2008 phòng kế toán bắt đầu tuyên bố về chất lượng kém của ngân sách quốc gia năm 2009.

Phòng kế toán đã thực hiện các tính toán của mình về mức tăng trưởng thực tế của GDP “và tuyên bố dứt khoát: chỉ sau ba tháng đầu năm GDP của Ucraina đã giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái”, – thông báo viết. “Kinh tế suy giảm không thể không ảnh hướng đến nguồn thu của ngân sách. Tính đến hết quý I, thậm chí tính cả phần thuế và phí trả thừa tổng cộng 13,8 tỷ grivna và gần 15 tỷ thuế GTGT chưa được hoàn lại cho người đóng thuế thì kế hoạch thu quỹ chung của ngân sách cũng chưa được hoàn thành. Với chỉ tiêu 35,4 tỷ grivna, ngân sách chỉ thu được 34,5 tỷ grivna, tức là 97,4%”, – thông báo của Phòng kế toán viết.

Theo lời của chủ tịch Phòng kế toán Ucraina bà Valentina Simonenko, từ đầu năm số dư trong tài khoản kho bạc đã giảm gần 2 tỷ grivna, và tính đến 1-4 tài khoản có 22 triệu grivna. “Xuất hiện một công cụ để che giấu tình trạng gay go này là bù nợ. 4,6 tỷ grivna đã được ghi thông qua công cụ này. Bù nợ được sử dụng cả đối với Naftogas Ucraina và Quỹ nông nghiệp. Tại Naftogas 5 tỷ grivna trong mục bán  hàng được chuyển sang bù nợ, 1 tỷ grivna được coi là thanh toán với Quỹ nông nghiệp để mua ngũ cốc”, – bà Simonenko nói.

“Tốc độ tăng tiền công lao động thực tế, vốn thể hiện sức mua của tiền công lao động định danh, chịu tác động tiêu cực của tỷ lệ lạm phát cao 5,9%. Năm 2008 với tốc độ tăng tiền công lao động định danh so với năm trước là 33,7%, tiền công lao động thực tế cũng chỉ tăng có 6,3%”, – thông báo viết.

Lê Tâm
theo Podrobnosti