Phó thủ tướng G.Nemyria đã nói trên kênh 5 rằng: “đã có cuộc nói chuyện của Thủ tướng với lãnh đạo IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) và đã thỏa thuận trong vòng vài tuần tới, 10-12 ngày thì Sứ mệnh của IMF sẽ trở lại Ucraina. Sưk hợp tác giữa Ucraina với Quỹ IMF sẽ được tiếp tục và Ucraina sẽ nhận tiếp đợt 2 của khoản tín dụng”.

Phó thủ tướng G.Nemyria đã nói trên kênh 5 rằng: “đã có cuộc nói chuyện của Thủ tướng với lãnh đạo IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) và đã thỏa thuận trong vòng vài tuần tới, 10-12 ngày thì Sứ mệnh của IMF sẽ trở lại Ucraina. Sưk hợp tác giữa Ucraina với Quỹ IMF sẽ được tiếp tục và Ucraina sẽ nhận tiếp đợt 2 của khoản tín dụng”.

Phó thủ tướng nói rằng: “IMF sẵn sàng đồng ý thâm hụt Ngân sách 3% nhưng nhấn mạnh là cần có thu hút thêm những khoản tín dụng khác hỗ trợ bổ sung”. “Những người nói tuồng như là IMF đòi hỏi điều kiện không thâm hụt Ngân sách thì họ hoặc là không hiểu tình hình, hoặc là cố tình che đậy thông tin đối với dân” Bình luận về việc Tổng thống tuyên bố không ký tuyên bố chung cùng chính phủ và Quốc hội mà chính phủ đã soạn thảo ông Nemyria nói: “nếu Tổng thống không ký tuyên bố chung như thế thì IMF cũng tiếp nhận một cách đáng tiếc, nhưng đó không phải là cơ sở để từ chối chương trình cấp tín dụng. Họ sẵn sàng làm việc với chính ophủ và Ngân hàng Quốc gia”.

Trả lời câu hỏi tỷ giá đồng nội tệ so với usd phụ thuộc bao nhiêu vào gói tín dụng này, ông Nemytia nói: “Đó là hia cái lien đới lẫn nhau”. “Tôi kêu gọi tất cả nhưng ai mà điều này phụ thuộc vào, trước hết là Tổng thống và văn phòng của ông ta hãy hiểu logic này”. “Bây giời rất cần sự hòa giải dù chỉ là ít tháng để cho hệ thống ngân hàng làm việc được, để cho sự độc lập của Ngân hàng quốc gia được tôn trọng và để chính phủ cùng với NHQG thực hiện những gì họ cần thực hiện. Không nên quấy rầy họ”.

Như tin đã đưa, tỷ giá của đông Grivna bị giảm nhanh chóng trong vòng hai ngày vừa qua do Tổng thống V.Yushenko và văn phòng ông ta nó về việc không ký tuyên bố chung của chính phủ và do đó IMF sẽ không trở lại và khoản tính dụng có thể không được cấp tiếp tục.  Nhưng sau khi Phó thủ tướng Nemyria nói chuyện trên kênh 5 thì giá của đồng Grivna trên thị trường Liên ngân đã được củng cố chút đỉnh và có thể còn xuống tiếp.

Hoàng Xuân Kiểm