Phó Chủ tịch Quốc hội Ucraina – ông Nicolai Tomenko đã đề nghị cho tất cả các đại biểu Quốc hội nghỉ phép không lương 3 tháng trong thời gian vận động bầu cử tổng thống.

Phó Chủ tịch lưu ý rằng ông thấy chỉ có 2 phương án cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian vận động bầu cử tổng thống: thứ nhất – là từ chối các tối hậu thư và từ chối sự phong tỏa hoạt động của Quốc hội, và thứ hai – là công nhận rằng Quốc hội không đủ năng lực và giải thể Quốc hội.

“Nhưng có vẻ như Quốc hội không thể làm việc theo kịch bản đầu tiên, còn theo kịch bản thứ hai – những người khởi xướng việc phong tỏa không muốn giải thể Quốc hội” – ông nói.

Tomenko lưu ý rằng trong Quốc hội có ít nhất 10 ứng cử viên tổng thống, những người này sẽ sử dụng Quốc hội như là sân khấu trước bầu cử. “Điều này sẽ tạo ra một tình huống, khi đó Quốc hội sẽ làm mất uy tín không chỉ của riêng mình, mà về tổng thể sẽ còn làm mất uy tín của chế độ nghị viện (hệ thống nhà nước đứng đầu là Quốc hội) và của quốc gia. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị rằng tất cả các đại biểu hãy nghỉ phép không lương 90 ngày”, – Ông giải thích, đồng thời thông báo rằng đã chuẩn bị một dự thảo nghị định phù hợp.

Đồng thời, theo Tomenko, các đại biểu Quốc hội phải làm việc tại các khu vực và các đảng phái, điều này cho phép mỗi đảng phái có thể thu hút số nghị sĩ nhiều nhất trong chiến dịch bầu cử, mà không sử dụng bất kỳ khoản công quỹ hoặc bất kỳ viện nào.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, sau khi kết thúc vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, Quốc hội cần phải nhóm họp để tránh những việc bất khả kháng.

“Cách giải quyết này sẽ bảo vệ ý tưởng chế độ nghị viện, và sẽ tạo điều kiện tiết kiệm các khoản tiền ngân sách để trả các khoản nợ của Quốc hội. Ý tưởng này sẽ kích thích Quốc hội, các đại biểu và những người khởi xướng việc phong tỏa tới khi bắt đầu chiến dịch bầu cử, hoặc đến lúc họ phải thay đổi các kế hoạch của mình, để Quốc hội bắt đầu làm việc đến ngày 19 tháng 10”, – Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Nhớ lại, ngày mùng 1 tháng 9, ngày khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã bác bỏ dự thảo luật về việc nâng cao các tiêu chuẩn xã hội, được đề xuất bởi Đảng vùng. Những người thuộc Đảng vùng để phản đối việc này ngay lập tức đã phong tỏa hoạt động của Quốc hội, và tuyên bố rằng sẽ đăng ký một dự luật mới về việc nâng cao các tiêu chuẩn xã hội, thay cho dự luật đã không được Quốc hội thông qua.

NguyenNghia
theo Kor

»Cùng chủ đề