Ngày hôm nay các đại biểu Rađa Tối cao Ucraina đã từ chối thông qua chương trình nghị sự. 207 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định trên, số phiếu cần thiết là 226.

Đo đó chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin đã tuyên bố nghỉ giải lao 30 phút để thảo luận với lãnh đạo các khối. Cụ thể bỏ phiếu nhất trí không thông qua có 1 đại biểu từ đảng khu vực, 154 đại biểu từ BYUT, 31- NU-NS, đảng cộng sản – 0, khối Litvin – 20, đại biểu ngoài khối – 1.

“Do chúng ta không thể tiếp tục làm việc – vì chương trình nghị sự không được thông qua – tôi tuyên bố giải lao 30 phút để họp Hội đồng hoà giải”, – ông Litvin nói.

“Tôi muốn nói rằng tại các rạp hát này không ai làm việc dưới sức ép hết. Không thích thông qua chương trình nghị sự thì tay hãy ra quyết định giải tán (quốc hội)! Các vị còn muốn gì, mọi vấn đề đều được đưa vào (chương trình nghị sự)! Các vị không muốn làm việc phải không?”, – chủ tịch quốc hội nói.

Xin nhắc với bạn đọc, vấn đề thứ nhất trong chương trình nghị sự là xem xét dự luật trong lần đọc thứ hai về sửa đổi luật Ucraina “Ngân sách nhà nước năm 2009” (ở mục mức sống tối thiểu và mức lương tối thiểu). đảng khu vực đã doạ phong toả quốc hội để yêu cầu ưu tiên xem xét dự luật này.

Phuong Anh
theo Podrobnosti