Ngày hôm nay cả hai phiên họp sáng và chiều của quốc hội Ucraina đều không thể khai mạc, phó chủ tịch quố hội Nhikolai Tomenko thông báo như vậy với báo giới.

“Phiên họp ngày hôm nay sẽ không khai mạc”, – ông nói. Theo lời ông, hiện tại không có cuộc tư vấn nào giữa các khối.
Ông nhấn mạnh, đảng khu vực có “quan điểm không xây dựng” và “khi nào họ còn xem phòng họp là bục tuyên truyền thì còn rất khó tìm ra giải pháp nhân nhượng”.

Ông Tomneko cũng bày tỏ hy vọng khối đảg khu vực sẽ chấp nhận phương án xem xét tất cả các dự luật tăng tiêu chuản xã hội trong phòng họp.

“đây là lối thoát duy nhất cho tình hình hiện nay. Nhưng tạm thời tình hình còn xa mới có được nhân nhượng”, – ông nói thêm.

Xin nhắc lại với bạn đọc ông Victor Yanukovich ngày hôm nay tuyên bố, quốc hội sẽ không làm việc cho đến khi nào thông qua dự luật tăng tiêu chuẩn xã hội đối với người dân. Trong lúc đó đại biểu quốc hội thuộc đảng khu vực Alechsandr Efremov cho biết, phó chủ tịch thứ nhất quốc hội Alechsandr Lavrinovich và lãnh đạo đảng khu vực sẽ gặp gỡ chủ tịch khối BYUT Ivan Kirilenko để bàn khả năng giải phóng diễn đàn quốc hội mà ngày hôm nay hoàn toàn bị đảng khu vực phong toả.

Theo tin đã đưa, các đại biểu quốc hội sẽ không được nhận lương cho ngày hôm nay, vì quốc hội bị đảng khu vực phong toả từ sáng và không thể làm việc hiệu quả. Trong phiên họp sáng hội đồng hoà giải đã không thông qua được một quyết định nào.
Các đại biểu không đi đến được nhất trí về vấn đề giải phóng diễn đàn quốc hội.

Lê Tâm
theo Podrobnosti