Ngày 19/01, Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko bay đến Moscow, mặc dù thời gian chậm hơn so với dự đoán, nhưng bà đã cùng với Thủ tướng Nga V. Putin tham gia lễ ký kết giữa Gazprom và Naftogaz. Hai bên cùng đưa ra một hợp đồng ký kết dài 10 năm về lĩnh vực khí đốt. Trải qua một thời gian gián đoạn do tranh chấp, sự ngừng cung ứng khí đốt qua châu Âu đã có những tia hy vọng mới.