Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vấn đề trao trả tù binh giữa Ukraina với “L/DPR” không đơn giản, cho dù Ukraina cũng sẵn sàng trao đổi tù binh theo thể thức tất cả đổi tất cả. TTX TASS đưa tin. >>ТАСС.

Theo lời ông Peskov, trong số những người mà chính binh đòi có nhiều người mà theo luật pháp Ukraina đã thực hiện tội phạm nặng, vì thế không thể trao trả họ.

“Trong mọi trường hợp các thủ lĩnh của các cộng hòa vô thừa nhận “LPR”, “DPR” nói chung đã đồng ý với sáng kiến này và lưu ý còn phải thỏa thuận các chi tiết với Kyiv, Ở đây từ lâu tình hình đã rất không đơn giản, bởi vì Kyiv giữ nhiều người theo chế độ tội phạm đặc biệt, rằng theo luật pháp của Ukraina họ không được quyền hưởng ân xá. Vì vậy các vấn đề còn nhiều”, – đại diện Kremlin nói với báo giới.

Lưu ý rằng, gần đây tổng thống Nga đã điện đàm với các thủ lĩnh của các băng li khai “LPR”, “DPR” về trao trả thù binh.

Thủ lĩnh cái gọi là “DPR” Alexander Zakharchenko bình luận câu chuyện với Putin nói rằng ông Putin nói việc trao trả tù binh không phải là vấn đề để mặc cả. Còn thủ lĩnh Plotnitskiy trả lời Putin đồng ý xem xét lại anh sách để tiến hành thương lượng với Kyiv.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề