(DN.ODESA) – Như luật định vừa được ban hành có hiệu lực kể từ ngày 16-11-2008 với khá nhiều điều mới mà thực tế chủ yếu là thay đổi mức độ và bảng giá số tiền bị phạt hoàn toàn mới tăng gấp bội chừng 10-15 lần thậm chí tới 50 lần so với trứoc đây. Trưởng cảnh sát giao thông Ukraina, ông Sergey Kolomiets, tuyên bố “ bắt đầu thực hiện thể thức phạt “kiểu người lớn” theo luật định mới từ ngày thứ hai”, tức là sẽ hoãn lại 1 ngày sau khi có hiệu lực.

Stop, dừng xe lại! Giờ đây theo luật mới sẽ không bỏ qua với bất cứ vi phạm – lỗi lầm nào của lái xe khi tham gia giao thong hay chỉ bị cảnh cáo lấy lệ!
Như vậy từ thứ hai này CSGT đã bắt đầu phạt các tài xế vi phạm với bảng giá mới cao vòi vọi mà họ hầu như chưa có thời gian để làm quen, chuẩn bị dần và lo cho cái “túi tiền”.

Luật giao thông của Ukraina lần này tăng thêm gấp bội cả số và chất lượng. Một số lớn điều khoản trước đây không có hoặc dược coi là lỗi nhẹ chỉ cảnh cáo bỏ qua nay cấu thành lỗi vi phạm thậm chí là nghiêm trọng, tiền phạt tương ứng rất lớn. Thí dụ trước đây vừa lái xe vừa nghe-gọi điện thoại mobile là bình thường, nay là lỗi nặng nếu không qua hệ thống “rảnh tay” hay tai nghe hay số tiền phạt trước đây thấp – cao nhất chỉ 3,4 – 680 đồng griv, nay tương đương là 51-3400 đồng griv.

Bởi thế, các tài xế, nhất là bà con người Việt mình, nay với cú “phạt vạ nặng” của CSGT hơn búa tạ…phang như thế này thì hãy:

– Đi xe nhanh hơn Rùa tí thôi, đi bộ chậm như người Việt nam mình thôi.

– Quan sát kỹ lưỡng, xem các bảng hiệu, đèn báo hiệu giao thông…

– Trên tinh thần hòa thuận hãy quên đi là xe mình rất to, rất lớn và động cơ rất khỏe, phải nhường tất và nhịn cả với những…con ốc sên đi bộ.

– Hãy thực hiện cả những điều mà trước đây không thèm biết đến không cần quan tâm.

Tóm lai, sự luật đã vậy, cùng là cánh bác tài rong ruổi cả ngày trên từng cây số thì thương nhau cùng nên đọc thấy mà ngồi tạm thông báo ngay, cũng mới sơ qua thế thôi. Dần dần sẽ ngấm…đòn và rút ra được bài học xương máu từ kinh nghiệm trên đường…phố Odessa.

Đúc kết lại là trước vốn đã cẩn thận thì nay hãy cẩn thận hơn mươi – mấy chục lần, nghĩ thật kỹ vào trước khi nộp phạt, nói sai, trước khi vi phạm, mới đúng!

Dưới đây là bảng so sánh các điều khoản vi pham – số tiền phạt trước đây và nay để mọi người tham khảo.

ND_(theo NOVOSTI)

»Cùng chủ đề