Có nhiều người tuyên bố là chủ sở hữu của số tiền nói trên. Tại một bãi rác gần Odessa một người phụ nữ nghèo đã tìm thấy một tấm nệm có chứa tiền. Đã có một số người tuyên bố rằng họ là chủ sở hữu số tiền này.

Người phụ nữ tên là Larisa từ một gia đình nghèo đã đưa số tiền cho người đứng đầu nhà thờ địa phương để tìm chủ sở hữu. Không ai trong số họ chứng minh được số tiền đó là của mình. Nếu chủ sở hữu của các khoản tiền không được tìm thấy trong vòng sáu tháng, thì quyền sở hữu chúng sẽ được chuyển cho bà Larisa.

Theo chủ tịch Hội đồng huyện Kiliy một số người đã tuyên bố rằng số tiền tìm thấy thuộc về họ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai chứng minh được.

“Theo các yêu cầu của luật pháp, trụ trì nhà thờ Cha Vasily hôm nay đã chuyển tiền để lưu trữ cho ủy ban hành chính của hội đồng thành phố Kiliysk. Số tiền sẽ được lưu trong sáu tháng. Nếu chủ sở hữu hợp pháp của số tiền không phát hiện được trong thời gian này, thì theo yêu cầu của luật pháp số tiền được chuyển cho người đã tìm thấy chúng”, – người đứng đầu Hội đồng viết.

Số tiền là bao nhiêu không được công khai, và chủ sở hữu cần phải chứng minh.

Nguồn:
Gordonua

»Cùng chủ đề