Cơ quanan ninh của Ukraina phát hiện kế hoạch hợp pháp hóa người nước
ngoài ở Ukraina để vào Liên minh châu Âu. Chi phí chi phí hối lộ để có Hộ chiếu Ukraina là € 2 nghìn.

Ở Ukraina công dân Nga và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập hậu xô viết đã hối lộ để được giúp đỡ bất hợp pháp lấy hộ chiếu Ukraina nhằm nhập cảnh và nhập quốc tịch hợp pháp của một trong các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Điều này đã được cơ quan SBU công bố vào ngày 23 tháng 12.

Theo cơ quan điều tra, những người tham gia chương trình giả mạo giấy khai sinh, giấy chứng nhận người thân và tài liệu lưu trữ cần thiết để có được quốc tịch. Chi phí chuẩn bị tài liệu trọng gói là €2000.

SBU lưu ý rằng những người tổ chức chương trình này liên quan đến một quan chức của một cơ quan lãnh sự nước ngoài trong các hoạt động của họ để tự do xem xét các tài liệu và tiếp tục làm thủ tục để có được quyền công dân.

Các nhà điều tra xác định hơn 2 nghìn người đã cố gắng lấy hộ chiếu thông qua một sơ đồ  bất hợp pháp.

Trong quá trình lục soát các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra hồ sơ cá nhân giả của người nộp đơn để lấy quốc tịch và thiết bị máy tính.

Nguồn:
Gordonua

»Cùng chủ đề