Với sự nâng cao mức lương tối thiểu lên 12% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cũng gia tăng mức phạt lên do doanh nghiệp vi phạm luật lao động.

Chính phủ Groisman: Tám sự kiện quan trọng đã làm được trong một năm

Cơ quan ngân khố Ukraina thông báo. Cơ quan này cũng công bố mức phạt mới:

Mức phạt mới – 30 mức lương tối thiểu (125 190 Hrivnia đối với một người lao động do những vi phạm sau:

  • Cho phép lao động trên thực tế mà không làm thủ tục hợp pháp (không có hợp đồng theo luật định);
  • Làm thủ tục lao động cho người lao động không đủ thời lượng ngày làm việc nhưng trên thực tế người này làm việc đủ thời lượng của ca làm việc;
  • Thanh toàn tiền lương, tiền thưởng mà không trả thuế thống nhất.

Mức phạt 10 mức lương tối thiểu – 41 730 Hrivnia

  • Không tuân thủ những bảo đảm nhà nước tối thiểu trong trả lương lao động (chẳng hạn, không thanh toán tiền làm đêm, ngày nghỉ hoặc ngày lễ, làm ngoài giờ);
  • Không tuân thủ các bảo đảm theo luật định và chế độ đãi ngộ cho các nhân viên khi đưa họ thực hiện các nghĩa vụ.

Mức phạt 3 mức lương tối thiểu – 12 519 Hrivnia

  • Vi phạm thời hạn thanh toán tiền luowbng cho nhân viên, các khoản thanh toán khác theo luật định về lao động – quá hạn 1 tháng, hoặc thanh toán không đầy đủ số lượng.

Mức phạt một mức lương tối thiểu – 4 173 Hrivnia

  • Vi phạm các đòi hỏi của luật lao động;
  • Chẳng hạn, người lao động tiếp cận thực tế với công việc mà không có hợp đồng lao động – có thể người cung cấp việc làm bị phạt 142 190 Hrivnia (125 190 + 17000) + lương cho người lao động đó không dưới mức bình quân theo ngành nghề tại địa phương vào thời điểm dó..

Trước đó cục ngân khố (cục thuế) đã thông báo tiến hành kiểm tra lớn  các doanh nghiệp trong năm 2019.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề