Theo luật về ghép tạng, mọi công dân trưởng thành của Ukraina đều có thể đồng ý hiến tặng phần nội tạng của mình sau khi chết hoặc từ chối. Thông tin về điều này sẽ được đưa vào dữ liệu trong Hệ thống thông tin nhà nước thống nhất về
cấy ghép tạng.

Tại Ukraina, vào ngày 1 tháng 1, Luật số 2427-VIII về việc áp dụng cấy ghép vật liệu giải phẫu người bắt đầu có hiệu lực thi hành, trang web của Quốc hội Ukraina cho biết.
Theo luật này, mọi công dân trưởng thành của Ukraina có thể đồng ý hiến tặng phần nội tạng của mình sau khi chết hoặc từ chối. Thông tin về điều này có thể được ghi vào hộ chiếu hoặc bằng lái xe, cũng như thông tin về việc đồng ý hoặc không đồng ý hiến nội tạng sau khi chết sẽ được bắt buộc đưa vào Hệ thống thông tin thống nhất của Nhà nước về cấy ghép tạng.

Mỗi công dân Ukraina trưởng thành cũng sẽ có thể chỉ định ra một người được ủy quyền quyết định việc hiến nội tạng của người đó sau khi chết.
Nếu trong lúc còn sống người phản đối hiến tặng, thì nội tạng của người đó sẽ không được sử dụng để cấy ghép.
Luật pháp cấm sử dụng các vật liệu tạng giải phẫu nếu không được phép cấy ghép của ai đó, nếu các nhân viên thực thi pháp luật, chuyên gia pháp y hoặc bên tư pháp có hành động chống lại việc ghép tạng.
Các cựu chiến binh sau chiến tranh ở vùng Donbass, trẻ mồ côi, những người được công nhận là mất năng lực hành vi và những người không xác lập được danh tính thì không thể là người hiến tạng.
Ngoài ra, trong lúc còn sống những người đang thụ án, người nước ngoài và người không quốc tịch ở Ukraina, những người bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai và những người đã hiến một bộ phận hoặc một phần của mình cho việc ghép tạng thì không thể được phép hiến tặng…

HĐBT Ukraina đã thông qua các mẫu văn bản làm thủ tục hiến tạng ở Ukraina.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề