Từ tháng 11 năm nay cơ quan công tố sẽ mất chức năng điều tra, các hồ sơ vụ án sẽ chuyển hoàn toàn cho NABU và DBR. Theo lời ông Lutsenko, sự phân chia thẩm quyền thành NABU, DBR làm mất tính hiệu quả và nảy sinh cạnh tranh trong cơ quan thực thi pháp luật.

“Thứ nhất, các quy phạm này có trong Hiến pháp Ukraina, kể cả phiên bản năm 1996. Từ bấy giờ vẫn có những người có nguyện vọng xác định nó như là tạm thời, trong thời kỳ quá độ. Tôi hi vọng người thừa nhiệm sau tôi sẽ không chà đạp lên quy phạm này và tới tháng 11 thì chúng ta sẽ có cơ quan
công tố với các chức năng lãnh đạo tố tụng và cáo buộc
, còn có các đơn vị điều tra như cảnh sát, đơn vị điều tra ở cơ quan Văn phòng (Cục) phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng (Cục) điều tra nhà nước (DBR).

Mong rằng không một ai nghĩ lại một lần nữa chúng ta quay trở lại các thẩm quyền trước đây cho cơ quan công tố, điều mà sẽ dẫn tới chính trị hóa và cơ quan công tố và các chiến dịch đàn áp quyền và tự do của công dân như NKVD thời Stalin”, – ông Lutsenko nhận xét.

Theo lời ông Lutsenko, những thay đổi lớn trong nội bộ cơ quan công tố nên kết thúc bằng hai bước sau đây:

“Thứ nhất – liên kết NABU với DBR, sự phân chia một cách nhân tạo này sẽ làm hỏng hiệu quả của điều tra và làm nảy sinh sự cạnh tranh của hai cơ quan điều tra này. DBR phải điều tra tất cả các vụ, khi các vụ này liên quan tới quan chức cấp A thì chuyển hồ sơ cho đồng nghiệp của mình.

Thứ hai là, lập cục an ninh tài chính, hủy bỏ chức năng điều tra kinh tế khỏi bộ nội vụ và SBU. Điều này doanh nghiệp đã đòi hỏi từ lâu để tránh các vụ luc soát kiểu “trấn lột”.

Nguồn: Censor.net

PS/Comment: Báo chí đưa tin nói rằng, sau khi quốc hội khóa 9 bắt đầu làm việc trưởng công tố mới có thể sẽ là ông Riabosapka. Ông sẽ thay thế ông Lutsenko trên cương vị trưởng công tố tối cao. Theo như lời ông Lutsenko, tới tháng 11 năm 2019 Hệ thống công tố của Ukraina sẽ từ bỏ thẩm quyền điều tra, chỉ còn lại chức năng lãnh đạo tố tụng và tống đạt cáo trạng và ông lo ngai chính quyền mới không muốn cải cách này.

»Cùng chủ đề