Ngày 14 tháng 7 Pháp đã kỷ niệm long trọng Ngày chiếm Ngục Bastille vào năm 1789, 14 tháng 7. Đây là ngày được tuyên là Ngày cách mạng Pháp, ngày tuyên ngôn lời thề “Tự do, Bình đẳng và Bác ái”, Ngày của nề cộng hòa đầu tiên của nước Pháp và hàng năm nước Pháp đều kỷ niệm long trọng Ngày lễ quốc gia duy nhất này.

Tư Liệu: Nằm ngoài cửa ô Saint-Antoine, phía Đông của Paris khi đó, Bastille ban đầu là một pháo đài và kho vũ khí. Nó được Hugues Aubriot xây dựng từ năm 1370 tới 1383, dưới thời vua Charles V, với kiến trúc gồm bốn tháp phổ biến vào thời kỳ này. Các tháp còn lại được xây thêm vào khoảng thời gian về sau. Pháo đài Bastille dài 33 mét, rộng 34 mét và các tháp cao 24 mét, được bao quanh bằng hào nước rộng 25 mét, sâu 8 mét lấy nước từ sông Seine. Tám ngọn tháp của pháo đài mang tên CoinChapelleTrésorComtéBertaudièreBasinièrePuits và LibertéVọng lâu Vincennes cũng được xây dựng cùng thời kỳ.

Bastille là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và vì thế ngày sụp đổ Bastille đã trở thành cột mốc lịch sử trọng đại – sụp đổ chế độ chuyên chế nhà vua và thay vào đó một nền cộng hòa quân chủ tạm thời.

Thời kỳ Cách mạng Pháp, ngày 11 tháng 7 năm 1789, vua Louis XVI, dưới ảnh hưởng của các quý tộc bảo thủ trong Hội đồng Cơ mật, cùng Marie Antoinette và em trai, Quận công Artois, đã trục xuất vị bộ trưởng cải cách Jacques Necker và tái cơ cấu lại tất cả các bộ. Đa phần dân Paris coi đó là sự khởi đầu của cuộc đảo chính của hoàng gia, nên đã nổi loạn. Một số lực lượng quân đội tham gia vào đám đông dân chúng, một số khác thì đứng trung lập.

Ngày 14 tháng 7 năm 1789, sau bốn giờ xung đột, quân nổi dậy chiếm được ngục Bastille. Mặc dù có lệnh ngừng chiến để tránh sự tàn sát lẫn nhau, vị quan giám ngục ở đó là Hầu tước Bernard de Launay và nhiều lính gác vẫn vị giết. Đám đông đem đầu quan giám ngục cắm cọc mang đi diễu hành quanh thành phố. Tuy những người Paris chỉ giải thoát cho bảy tù nhân – gồm bốn kẻ lừa đảo, hai công tử quý tộc bị giam do đạo đức xấu, và một nghi phạm giết người – nhưng Bastille vẫn được coi là một biểu tượng hùng hồn của tất cả những gì bị căm ghét của “chế độ cũ”.

 

Vào thời kỳ những năm 1780 nền chính trị Pháp lâm vào khủng hoảng sâu sắc do các tầng lớp quý tộc không hài lòng với nhà vua, đất nước cần một cuộc cải cách sâu sắc để tạo nên một thể chế tự do hơn.  Nhưng cải cách đã không diến ra do nhàu vũ Louis 16 không chấp nhận mất phần lớn quyền lực và đã nổ ra đánh nhau giữa các phe phái chống lại sự tùy tiền của bộ phận lớn quý tộc được Nhà Vua nuông chiều. Để có vũ khí những người nổi dậy đã tấn công vào nhà tù Bastille để lấy vũ khí và thuốc súng được nhà Vua cất dấu ở đây.

Tuy những tấn công vào Ngục Bastille bằng tay không những những người nổi dậy đã chiếm được ngục này và là thành công quân sự đầu tiên của lực lượng cách mạng.

Ngày 14 tháng 7 trở thành Ngày lễ quan trọng nhất của Pháp, tương đương Ngày độc lập Mỹ – 4 tháng 7 (Ngày Hiến Pháp).

Hàng năm cứ tới ngày 14 tháng 7 ở thủ đô Pháp thường tổ chức duyệt binh và diễu hành không quân mà tổng thống Pháp là nhân vật trung tâm duyệt đội quân vệ binh danh dự.

Kết thúc Ngày lễ thường vào 22g00 bằng bắn pháo hoa tại nhiều nơi ở thủ đô.

nguồn: Internet