Như báo “Doanh nghiệp Odessa” chúng tôi đưa tin Quốc hôi Ucraina đã vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật về các ủy ban điều tra của Quốc hội bằng việc bỏ phiếu với trên 2/3 số đại biểu quốc hội theo luật định.ng tôi

Luật này đã hai lần bị Tổng thống trả lại cho Quốc hội Ucraina tu sửa. Lần này các đại biểu Quốc hội của Ucraina đã vượt qua quyền phủ quyết và chủ tịch quốc hội, ông V.Litvin đã ký ban hành luật này theo luật định. Luật có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2009. Luật về các ủy ban điều tra của quốc hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của Ucraina bởi vì nó cho phép đơn giản hóa quá trình điều tra và luận tội của các “quan chóp bu” và đặc biệt là của Tổng thống. Từ trước đến nay vấn đề buộc tội Tổng thống và buộc Tổng thống thoái vị là một quá trình có thể kéo dài hàng năm và rất khó kết thúc. Nay theo luật về các ủy ban điều tra thì lộ trình buộc Tổng thống thoái vị trở nên đơn giản hơn. Chính vì thế mà Tông thống Ucraina V.Yushenko đã có phản ứng khi dự luật này đã có hiệu lực.

Tổng thống nói trên “kênh 5” rằng, “Tôi tuyệt đối tin rằng cần thiết phải tiến hành bầu cử lại quốc hội. Cần phải hình thành hệ thống chế độ pháp hiến. Cần phải để cho dân tộc Ucraina thông qua cơ chế trưng cầu dân ý tỏ thái độ. Đó là cái sẽ mang lại sự cân bằng và ổn định. Thời gian thì chúng ta đang còn. Một nguy hiểm nữa là một số nhà chính trị muốn lặp lại chính sách năm 2004. Tôi không muốn là Ucraina trở lại năm 2004. Cần phải tiến hành trưng cầu dân ý và đặt dấu chấm hết”.

Tổng thống Yushenko đồng thời nói rằng, buộc thoái vị – đó là áp lực đối với Tổng thống. Ông nói: “Sắp tới là cuộc đua tranh cử Tổng thống và ai đó đang muốn kiếm chác trong 3-4 tháng tranh cử. Quốc hội ngày hôm nay không có đa số chính trị. Điều đó có nghĩa là không có trách nhiệm trước nhân dân. Không một ai nhìn thấy 226 chữ ký của đại biểu quốc hội nào cả để lập Liên minh đa số. Sự bất ổn định này mang mầm bệnh sang các định chế khác và đó là nhược điểm của Quốc hội”.

Lưu ý rằng, sang kiến của đảng cộng sản đề nghị các khối chính trị khác ủng hộ sáng kiến “bắt đầu lộ trình buộc thoái vị Tổng thống” đã bị khối Yulia Timoshenko (BYUT) từ chối. Cho dù như vậy đại diện Văn phòng Tổng thống, ông A.Kislinsky buộc tội khối BYUT có âm mưu đồng lõa với đảng cộng sản bắt đầu lộ trình buộc Tổng thống thoái vị. Trong khi đó đại biểu đảng Regionay, bà Anna German nói là khối của Bà ủng hộ sang kiến này của đảng cộng sản.

Hoàng Xuân Kiểm