Tổng thống Ukraina Petro Poroshenoko tuyên bố rằng Trưng cầu dân ý ở Hà Lan về Hiệp định hiệp hội giữa Ukraina với EU mang tính chất tư vấn. Phóng báo chí phủ tổng thống cho TTX Unian biết.

“Tôi muốn lưu ý với tất cả rằng mục đích chân thực của những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đó không phải là hiệp định về hiệp hội giữa Ukraina và Liên minh Châu Âu. Đây là cuộc tấn công vào sự thống nhất của Châu Âu, cuộc tấn công chống lại sự phổ biến các giá trị Châu Âu. Cuộc tranh luận được triển khai ở đây trước ngày Trưng cầu dân ý chứng tỏ điều đó”, – Poroshenko tuyên bố.

Tổng thống Poroshenko đồng thời nhấn mạnh rằng, theo Hiến pháp và luật pháp Ha Lan thì trưng cầu dân ý chỉ có tính chất tư vấn, còn bây giờ là do chính phủ, quốc hội và giới chính trị Hà Lan quyết định.

“Tôi bảo đảm rằng đây là sự kiện về mặt chiến lược không cản trở Ukraina tới với Châu Âu. Tôi muốn tuyên bố một cách có trách nhiệm rằng, mặc dù vậy Ukraina vẫn tiếp tục đưa vào cuộc sống hiệp định về hiệp hội, bảo đảm thành lập khu vực mậu dịch tự do toàn diện với Liên minh Châu Âu, bởi vì đó là con đường hiện đại hóa nhà nước Ukraina và củng cố nền độc lập của Ukraina”, – tổng thống Poroshenko nói.

Poroshenko tuyên bố rằng Ukraina sẽ không đảo chiều trên con đường hội nhập Châu Âu.

Nguồn: TTX Unian