Theo như số liệu phân tích của Cục thống kê, thì hơn một nửa số gia đình tại Ucraina không có trẻ em.

Phần đông người dân Ucraina quyết định chỉ nên sinh một con, số lượng những người có mong muốn sinh từ hai đến ba đứa liên tục giảm xuống.

Đặc biệt, trong năm 2008 cả nước ghi nhận 62,2% gia đình không có con. So sánh với năm 2007 – 62,3%, năm 1999- 55,8%.

Tính riêng những gia đình có trẻ con, số lượng các bậc cha mẹ có một con chiếm 70,7% , 68,1% trong năm 2007 và 60% vào năm 1999.

Bình quân trong bốn hộ gia đình mới có hai con chiếm 25,5% (năm 2007 – 27,9%, năm 1999 – 34,3%), và ba hoặc nhiều hơn – 3,8% (năm 2007 – 4%, năm 1999 – 5,7%).

Số hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi trong năm 2008 chiếm 37,8%. Chỉ số này không cao hơn nhiều so với năm trước (37,7%) và thấp hơn đáng kể so với năm 1999 (44,2%).

NguyenNghia