Như báo “LB.ua” được biết, mấy ngày trước đã ký kết hiệp định về thể thức hợp tác trong tương lai và liên kết giữa phái BPP (đảng Đoàn kết) của tổng thống Poroshenko và “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng Ukraina. Không rõ lý do gì mà việc này lại không làm công khai, thậm chí không thông báo cho các đảng viên biết, báo “LB.ua” lưu ý. Tuy nhiên một ngày sau đó thông tin này đã được chính thức hóa và công khai thông qua đại hội của đảng “Đoàn kết-UDAR”.

Đã thành lập Hội đồng chiến lược gồm Poroshenko, Lozhkin, Groysman, Yatsenyuk, Turchinov, Avakov và Lutsenko. Thỏa thuận giữa hai đảng tiên liệu ở giai đoạn thứ nhất thành lập một phái thống nhất (ở quốc hội) và tái lập lại thể thức chính phủ. Giai đoạn tiếp theo – hợp nhất đảng. Tỷ lệ liên kết lãnh đạo trong thành phần của ban lãnh đạo sẽ là 75% BPP và 25% MTND.

Để tổ chức quá trình liên kết và điều phối các hành động đã thành lập nên Hội đồng chiến lược: Petro Poroshenko, Boris Luzhkin, Vladimir Groysman, Arseny Yatsenyuk, Alexander Turchinov, Arsen Avakov và Yuri Lutsenko.

Petro Poroshenko và Arseny Yatsenyk có quyền phủ quyết đối với quyết định của Hội đồng chiến lược.

Lưu ý rằng, trước đó đã công bố về sự liên kết đảng “UDAR và BPP “Đoàn kết”. Đảng Vitaly Klichko phải nhận được 30% hạn ngạch trong các danh sách bầu cử vào chính quyền ở các địa phương, ngoại trừ những địa phương mạnh như ở Kyiv, Poltava, Zakarpatye – hạn ngạch sẽ là 50% cho mỗi đảng. Đảng liên kết sẽ có tên BPP “Đoàn kết-Quả đấm” (Solidarity-UDAR), còn thủ lĩnh của đảng sẽ là Vitaly Klichko. Như vậy đảng mang tên “UDAR” của Vitaly Klichko không còn nữa.

Nguồn: “LB.ua

»Cùng chủ đề