Hội nghị lãnh đạo đảng “Tự cứu mình” hôm thứ 5 đã tuyên bố ra khỏi liên minh ở quốc hội Ukraina. Về mặt tư pháp, nếu kể cả tuyên bố bỏ liên minh của phái Batkivschina thì như vậy liên minh chỉ còn lại 219 đại biểu nhân dân, chưa đạt được con số 226 theo hiến định. Liên minh xem như sụp đổ và có 1 tháng để thành lập liên minh mới, còn nếu không thành lập được thì buộc phải tuyên bầu cử lại quốc hội trước thời hạn. Như vậy liên minh chỉ còn lại 217 đại biểu nhân dân, chưa đạt được con số 226 theo hiến định.

Tuyên bố rời khỏi liên minh của đảng tự cứu do trưởng phái này Oleg Berezyuk công bố trước báo giới. Liên minh chỉ còn lại phái Đoàn kết BPP của tổng thống Poroshenko và phái “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng Yatsenyuk với 217 “tay súng”. Liên minh này có tên “Ukraina theo Châu Âu” được thành lập vào cuối năm 2014 sau cuộc bầu cử quốc hội.

Đảng cực hữu của Lyasko hôm thứ 5 đã có tuyên bố sẽ tham gia Liên minh mới và như vậy nếu được thành lập thì liên minh mới sẽ có 238 “tay súng”.

Tuyên bố của đảng “Tự cứu mình” (toàn văn):

“Ngày 16 tháng 2 năm 2016 nhân dân Ukraina đã chứng kiến một âm mưu đồng lõa công khai giữa lãnh đạo cao nhất của nhà nước là một bên và các nhà tài phiệt cùng những lực lượng khác trong quốc hội do họ kiểm soát là bên khác. Đã xảy ra nỗ lực bê tông hóa chính quyền hoàn toàn của bọn đạo tặc (cleptocracy/quyền lực mafia) và bọn tài phiệt ở Ukraina. Một liên minh quyền lực rõ ràng mà trong đó có một phần phái BPP của Poroshenko, “Mặt trận nhân dân” và những mảng của đảng Các khu vực do bọn tài phiệt kiểm soát.

Những hành động như thế đã làm cho chính phủ Ukraina mất tính chính thống và là sự đe dọa chế độ nhà nước Ukraina, làm sụp đổ hoàn toàn liên minh nghị viện “Ukraina Châu ÂU”. Đăc biệt thật vô liêm sỷ khi liên minh được hình thành ngay trước ngày kỷ niệm những vụ thủ tiêu những người yêu nước trên quảng trường Maydan và các sự kiện bi kịch xảy ra ở Debaltsevo.

Xét tới những điều này lãnh đạo đảng liên hiệp “Tự cứu mình” quyết định:

thừa nhận không thể tiếp tục có mặt trong liên minh với các lực lượng chính trị mà đã trở thành những người tham gia đảo chính tài phiệt ở quốc hội và chấm dứt sự tham gia của mình trong liên minh nghị viện;

đưa ra sáng kiến thành lập cương lĩnh liên hiệp các giới xã hội và chuyên gia ở cấp độ quốc gia và địa phương nhằm mục đích thỏa thuận các quan điểm chung cho một Hiến pháp mới của Ukraina, phát triển kinh tế và gia tăng phồn thịnh của nhân dân, cải cách trong những lĩnh vực then chốt và soạn thảo kế hoạch hành động để đạt được những mục đích này;

phái liên hiệp “Tự cứu mình” sẽ đưa ra những thay đổi vào luật bầu cử Ukraina nhằm mục đích tiến hành bầu cử quốc hội trên cơ sở những danh sách ứng cử mở;

Chúng tôi tuyên bố sẵn sàng ủng hộ những dự luật của liên minh mới và của tổng thống Ukraina – những dự luận mà sẽ thúc đẩy phát triển khả năng quốc phòng của đất nước, hội nhập Châu Âu và gia tăng phồn thịnh cho nhân dân.

Chúng tôi kêu gọi các đại biểu nhân dân là thành viên của phái BPP của Poroshenko và “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng, những người xem mình là không thể tham gia vào việc tổ chức đóng bê tông hóa chính quyền của cánh đạo tặc và giới tài phiệt hãy ra khỏi các phái đó, tuyên bố rõ ràng quan điểm của mình và cùng phối hợp hành động để bảo vệ chủ nghĩa nghị viện ở Ukraina”.

Lưu ý rằng, hôm thứ ba quốc hội đã có 247 đại biểu nhân dân thừa nhận chính phủ hoạt động không đảm bảo yêu cầu trong năm 2015, sau đó đã bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ. Tuy nhiên, nghị quyết bãi nhiệm chính phủ lại chỉ có 194 đại biểu nhân dân ủng hộ (- chưa đạt con số 226 theo hiến định -ND).

Số không ủng hộ nghị quyết miễn nhiệm chính phủ được bổ sung bởi nhóm “Phục hưng” do Igor Kolomoyskiy kiểm soát, phái “Oppoblock” do Rinat Akhmetov kiểm soát, và một phần của phái BPP của Poroshenko. Điều này đã tạo nên cớ để một số đại biểu nhân dân tuyên bố về sự đồng lõa nhằm mục đích làm sụp đổ nghị quyết miễn nhiệm chính phủ.

Nguồn: “lb.ua”

PS: Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố trong phiên họp chính phủ rằng ngày hôm nay sẽ gặp gỡ với tổng thống và thủ lĩnh đảng Lyasko để thương lượng thành lập liên minh mới.

»Cùng chủ đề