Trong cuộc sống, trong hoạt động xã hộ và các Hội đoàn đều có những nguyên tắc chung của nó. Nhưng qua đại hội, Hội phụ nữ Làng Sen mà dư luận đang xôn xao và lo lắng, nếu chúng tôi không có ý kiến để đến khi đã muộn? Đại hội phụ nữ toàn Odessa diễn ra vào ngày mùng 3-03 tới đây sẽ không còn cơ hội để sửa sai, chỉ cần một đại biểu trong đại hội họ đứng dậy có ý kiến là đại Hội không thành công?.

Đại hội hội phụ nữ làng sen là một đại hội của đơn vị cơ sở mà không đủ số người đại diện cho chị em phụ nữ Làng sen tham gia đại hội vào ngày 11-2 vừa qua. Theo thông lệ thì bất cứ một đại hội toàn thể nào cũng phải có số lượng tham gia quá bán trên 50% thì đại hội đó mới gọi là bình thường. Đằng này tại Làng Sen có tổng số 279 căn hộ, ít nhất thì căn hộ của người Việt cũng phải có trên 150 căn hộ, do bà con ta sinh sống, còn lại 129 là căn hộ cứ cho là của người Trung Quốc. Vậy cứ tình bình quân 150 căn hộ, mỗi gia đình có 1 phụ nữ, tức là Làng Sen có 150 chị em phụ nữ họ có quyền tham gia đại hội, ấy thế mà đại hội phụ nữ Làng Sen chỉ có 18 người tham gia đại hội, trừ đi 4 người là đại biểu đến dự, tức là chị em phụ nữ Làng Sen tham gia đại hội chỉ có 14 người/ 150 người, tương đương gần 9%.

Một đại hội như vậy sẽ không được công nhận với mấy lý do sau đây:

  • Thứ nhất: Theo nguyên tắc thì nếu ở Làng Sen có 150 phụ nữ thì ít nhất phải có 76 chị em tham gia đại hội thì mới coi là đại hội hợp lệ
  • Thứ hai trong 14 chị em đại hội mà có tới 8 người tham gia ban chấp hành và cán sự là không đúng về nguyên tắc và tỷ lệ cán bộ.
  • Thứ 3 một đại hội như vậy sẽ không phản ảnh đúng nhu cầu và nguyện vọng của số đông chị em phụ nữ, nên khi thực hiện chị em sẽ không ủng hộ và không chấp hành

Có mấy nguyên nhân như sau:

  • Một là: Phải chăng? Đảng ủy và Hội người Việt Nam ở đây chỉ đạo đại hội thiếu sâu sát.
  • Hai là: công tác tuyên truyền và tổ chức của ban chấp hành hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Odessa thiếu cụ thể và không chuyên nghiệp
  • Ba là:: phải chăng phụ nữ ở Làng Sen họ đã quay lưng lại với công tác Hội.
  • Nếu là nguyên nhân thứ nhất và nguyên nhân thứ hai thì chúng tôi xin đề nghị đảng ủy, Hội người Việt Nam phải có những chỉ đạo cụ thể cho ban chấp hành phụ nữ Làng Sen tổ chức đại Hội lại theo đúng nguyên tắc thể hiện sự tôn trọng tập thể, tôn trọng quyền và nghĩa vụ bầu cử của chị em Làng Sen.
  • Nếu là nguyên nhân thứ ba, chị em bắt đầu quau lưng lại với Hội phụ nữ, thì liệu đại Hội, Hội người Việt Nam tại Odessa có lặp lại như vậy không?, tức là đại hội không có người tham gia.

Chúng tôi xin có một vài góp ý như vậy, mong muốn có một đại hội, Hội phụ nữ tại Odessa ở một nhà hàng sang trọng, đắt tiền trong lúc bà con đang làm ăn khó khăn thế này thể hiện một sự cố gắng rất cao của ban chấp hành, một trong những nhà hàng sang trọng nhất của thành phố mà đại hội không được công nhận thì là điều dư luận lo lắng và thật đáng buồn.

Phóng viên báo người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề