Thư ký của chủ tịch quốc hội, ông Dmitry Stoyarchuk viết thông báo trên Twitter. Mấy phút trước đây BPP và MTND đã đưa cho tổng thống khuyến nghị ứng cử viên thủ tướng chính phủ Vladimir Groysman.

Phó thủ tướng thứ nhất sẽ là đại diện của tổng thống Ukraina ở quốc hội, ông Stepan Kybiv.

Giữ các chức vụ phó thủ tướng sẽ là:

Về hội nhập Châu Âu – đại biểu nhân dân BPP Ivana Klimpus-Tsintsadze;

Về chính sách xã hội – Pavel Rozenko (hiện đang là bộ trưởng chính sách xã hội);

Về tình trạng khẩn cấp và tai họa kỹ thuật, phát triển công nghiệp – Vladimir Kistion;

Về các vấn đề xã hội – Vyacheslav Kirilenko (hiện là bộ trưởng văn hóa);

Các bộ trưởng:

Bộ văn hóa – Евгений Нищук (từng là bộ trưởng trong cp Yatsenyuk;

Bộ tài chính – Александр Данилюк (phó trưởng ban hành chính tổng thống và đại diện của tổng thống trong HĐBT);

Bộ chính sách xã hội – Андрей Рева (phó thị trưởng tp Vinnhitsa);

Bộ tài nguyên môi trường – Остап Семерак (ĐBND của phái MTND);

Bộ khoa học và giáo dục – Лилия Гриневич (ĐBND của MTND, chủ tịch ủy ban khoa hoạc giáo dục ở quốc hội);

Bộ chính sách nông nghiệp – Тарас Кутовой (ĐBND phái BPP);

Bộ hạ tầng cơ sở – Владимир Омелян (thứ trưởng hiện hành của bộ này);

Bộ phát triển nông thôn, xây dựng và kinh tế nhà ở cộng đồng – Геннадий Зубко (hiện đang phó thủ tướng và bộ trưởng bộ này);

Bộ trưởng văn phòng thủ tướng – Alexander Sayenko (hiện lãnh đạo bộ máy của chủ tịch quốc hội);

Lập một bộ mới gọi là Bộ các vấn đề di cư, khu vực ATO và lãnh thổ bị chiếm đóng – bộ trưởng được đề xuất Vadim Chernys (hiện lãnh đạo hãng các vấn đề Donbass);

Bộ năng lượng và công nghiệp than – Игорь Насалик(ĐBND BPP).

Các bộ trưởng giữ nguyên vị trí: Арсен Аваков – bộ nội vụ, Павел Петренко – Bộ tư pháp, bộ quốc phòng – Степан Полторак, Bộ ngoại giao – Павел Климкин, Bộ thông tin – Юрий Стець và bộ thanh niên và thể thaoИгорь Жданов.

Hiện tại còn khuyết bộ trưởng bộ y tế.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề