Ở Ukraina đã tổ chức bầu cử chính quyền tại 28 cộng đồng cư dân theo lãnh thổ liên hợp. Theo tuyên bố của Phái BPP thì phái này chiến thắng – các đại diện của phái đã được bầu vào chính quyền cấp cơ sở.

Trên trang website thông báo rằng các ứng viên của phái BPP trở thành những người lãnh đạo tại ba thành phố, 5 thị trấn và 20 cộng đồng địa phương liên hợp.

“Những lực lượng chính trị khác đã cho kết quả thấp hơn. Nói riêng Batkivschina – 4 cộng đồng, đảng cấp tiến – 2 cộng đồng. Phái “vì việc làm cụ thể” – 2, đảng “Nông nghiệp” -1, “Ukrop” – 1 và “Phục hưng” – 1 cộng đồng.

Trên trang website của phái Batkivschina khẳng định các đại diện của phái này dẫn đầu kết quả tại 4 cộng đồng.

Phái đảng cấp tiến Oleg Liasko thông báo về chiến thắng ở tp Uzin tỉnh Kyiv và thôn Linovitsa tỉnh Chernigiv.

Lưu ý rằng ở Ukraina đã hình thành 692 cộng đồng theo lãnh thổ – là những đơn vị hành chính địa phương mới theo cải cách để liên hợp các thôn xã nhằm mục đích giảm số đơn vị hành chính và cải cách công tác quản lý theo hướng phi tập trung, hay nói cách khác là giãn quyền trung ương cho các địa phương, trước hết là trao quyền định đoạt chính sách kinh tế tại địa phương và giảm các khoản nộp cho ngân sách trung ương để tăng ngân sách địa phương.

Ngày 24 tháng 12 đã tổ chức bầu cử chính quyền địa phương bao gồm các hội đồng cùng với người lãnh đạo Hội đồng. Trong số các cộng đồng có 51 cộng đồng bầu cử vào đợt này với số dân là 375 ngàn. Còn 31 cộng đồng dân cư theo lãnh thổ còn chờ đợi lịch bầu cử từ Ủy ban bầu cử trung ương.

Trong khi đó đảng Batkivschina có tuyên bố của thủ lĩnh đảng Tymoshenko nói rằng đảng của bà dẫn đầu cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại 51 cộng đồng liên hợp theo lãnh thổ tổ chức ngày ngày 24 tháng 12. Theo thông báo đảng Batkivschina chiếm được 31% số phiếu bầu nếu tình tổng quát tất cả các điểm bầu cử.

Theo thông báo của Batkivschina đứng vị trí thứ hai là phái BPP “Solidarnost”.

Theo lời bà Tymoshenko đảng của bà chiếm 268 ghế của các Hội đồng bầu cử lần này, BPP – 165, đảng nông nghiệp – 117, đảng “Địa phương tôi” – 60.

nguồn: Pravda 

»Cùng chủ đề