Trong những tuần tới, Phái bộ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ đến Ukraina. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina Oksana Markarova sau cuộc họp với đại diện của IMF ở Châu Âu Paul Thomsen.

“Các cuộc thảo luận đang diễn ra với chính phủ và phái đoàn sẽ đến Kyiv trong những tuần tới để thảo luận về tất cả các chi tiết”, ông Thomsen nói trong cuộc họp với phái đoàn Ukraina.

Theo bà Markarova, ông Thomsen đã ghi nhận sự tiến bộ đáng kể của Ukraina trong việc đạt được năng lực vĩ mô, và cũng gọi hai chương trình hợp tác trước đó với Ukraina khá thành công.

“Tăng trưởng kinh tế là đủ tốt, nhưng Ukraina cần phải tăng trưởng hơn nữa”, ông Thomsen nói.

• Phái đoàn Ukraina, bao gồm đại diện của Bộ Tài chính và NBU, đã đến Hoa Kỳ để đàm phán với IMF và các tổ chức tài chính khác. Ngày 16 tháng 10, cuộc họp đầu tiên với IMF đã diễn ra.

• Phái bộ của IMF mới đây đã làm việc tại Ukraina vào ngày 11-26 tháng 9 nhằm đề xuất chương trình hợp tác mới. Kết quả là phái bộ đã ra về mà không có chi tiết cụ thể về hợp tác, và nói rằng cuộc thảo luận sẽ tiếp tục. Chính phủ Ukraina và NBU đã ký một biên bản ghi nhớ.

• Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, phái bộ IMF sẽ đến Kyiv để thảo luận về tất cả các chi tiết cho khả năng hợp tác IMF với Ukraina.

• Trong những tuần tới, Phái bộ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ đến Ukraina. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Oksana Markarova thông báo sau cuộc họp với đại diện IMF ở Châu Âu Paul Thomsen.

• “Các cuộc thảo luận đang diễn ra với chính phủ và phái đoàn sẽ đến Kyiv trong những tuần tới để thảo luận về tất cả các chi tiết”, ông Thomsen nói trong cuộc họp với phái đoàn Ukraina.

• Theo bà Markarova, ông lưu ý tiến bộ đáng kể của Ukraina trong việc đạt được sự ổn định vĩ mô và cũng gọi hai chương trình hợp tác trước đó khá thành công.

• “Tăng trưởng kinh tế là đủ tốt, nhưng Ukraina cần tăng trưởng hơn nữa”, Thomsen nói.

• Phái đoàn Ukraina, bao gồm đại diện của Bộ Tài chính và NBU đã đến Hoa Kỳ để đàm phán với IMF và các tổ chức tài chính khác. Ngày 16 tháng 10, cuộc họp đầu tiên với IMF đã triển khai.

• Phái bộ của IMF đã làm việc tại Ukraina vào ngày 11-26 tháng 9 để kết thúc chương trình hợp tác mới. Kết quả là, phái bộ ra về mà không có chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng cuộc thảo luận sẽ tiếp tục. Và chính phủ và NBU đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề