Sở GDCK Tp.HCM mới thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ – Tổng hợp Dầu khí – MCK: PET.

Theo thông báo trên, tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam do Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Phó Chủ tịch HĐQT. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.597.630 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đăng kí bán: 500.000 cổ phiếu. Số lượng cố phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.097.630 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/09/2008 đến 26/11/2008.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9, PET tăng giá 1.100đ/cp, đóng cửa ở mức giá 26.800đ/cp, KLGD đạt 19.3760cp, NĐTNN mua vào 3.012cp.

Hà Anh