Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đang chuẩn bị cử đoàn đại biểu đến Ucraina để chuẩn bị cho công tác quan sát cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 1-2010.

Theo Phòng các thể chế dân chủ và quyền con người tại Vacsava thông báo với tạp chí “Làn sóng Đức” hôm thứ sáu, OSCE có kế hoạch trong tháng chín này cử đến Kiev một đoàn công tác để nắm vững được tất cả các yêu cầu trong công tác quan sát cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.

Theo lời phát ngôn viên Thomas Rymer OSCE hiện chưa nhận được lời mời chính thức cử quan sát viên từ phía Ucraina.
“Trước khi chúng tôi tới đó, chúng tôi phải có được lời mời, mặc dù mặt khác thì Ucraina có nghĩa vụ phải mời chúng tôi”, – ông Rymer giải thích.

Theo lời ông, OSCE có kế hoạch cử đến Ucraina gần 20 quan sát viên dài hạn trong tháng 11-12. Ngay trước khi bầu cử bắt đầu vào gày 17-1-2010 các quan sát viên ngắn hạn sẽ đến Ucraina. Theo ông Thomas Rymer, số quan sát viên ngắn hạn này có thể lên tới gần 500 người. Ai sẽ đứng đầu đoàn quan sát viên bầu cử tổng thống hiện còn chưa có thông tin.

Năm năm trước đây trong thời gian “cách mạng cam” các quan sát viên của OSCE và Phòng các thể chế dân chủ và quyền con người đã chỉ trích vòng bầu cử thứ hai tại Ucraina, và đây là một trong những lý do để đất nước phải bỏ phiếu lại.

OSCE tiến hành công tác quan sát tại tất cả các nước thành viên. Trong năm nay Tổ chức này sẽ cử quan sát viên đến quan sát cuộc bầu cử quốc hội Đức, diễn ra ngày 27-9.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề