Chỉ huy OOS, tướng Nayov cho biết các đơn vị quân đội Ukraina thường xuyên phá các chốt của chiến binh trên tuyên giáp ranh bằng tên lửa vác vai

Tướng Sergey Nayov thường xuyên xuống các đơn vị để động viên và thưởng cho các quân nhân do những thành tích chiến đấu thắng lợi bằng tên lửa chống tăng do Ukraina sản xuất “Korsar”.

Trong tuần qua một nhóm trinh sát đã dùng tổ hợp tên lửa “Korsar” tiêu diệt một chốt tiền phương của địch.

Ông Nayov khẳng định rằng, số lượng lớn video về hoạt động của tên lửa chống tăng tấn công các chốt địch là không tình cờ, theo các thông tin nhận được quân chiếm đóng tích cực hóa hoạt động chống quân đội Ukraina, tuy nhiên, bằng tên lửa vác vai các đơn vị đã hoàn toàn thay đổi được tình hình ở mặt trận.

Quân đội có cả vũ khí mạnh hơn, có tầm bắn xa hơn như Stugna, nhưng chúng chỉ được dùng cho những mục tiêu nghiêm túc hơn.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề