Bộ quốc phòng Ukraina trả lời báo chí: Ông Zelenskiy trong thời kỳ động viên quân đội bốn lần gọi tuyển quân nhưng không tới Ủy ban quân sự.

Câu hỏi do đại biểu nhân dân Ukraina Tetiana Chernovol yêu cầu bộ quốc phòng trả lời sau khi có điều tra báo chí về quê hương của ông Zelenskiy. Trong các câu chuyện khác nhau ở quê hương thì có vấn đề người dân nói ông ấy trốn nghĩa vụ quân sự.

Và đây là văn bản trả lời của bộ quốc phòng Ukraina:

Công dân Zelenskiy V.O (Volodimir Olexandrovich) nằm trong số danh sách thống kê nghĩa vụ quân sự…, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 và cho tới ngày hôm nay, danh hiệu quân sự là người lính, nghề chuyên môn quân đội – nhân viên giấy tờ. Đủ tiêu chuẩn phục vụ quân đội. Chưa nhập ngũ trong quân đội lần nào. Để gọi nhập ngũ trong thời gian động viên quân đội (tuyển quân, -nd) đã cơ quan chức năng đã gửi những giấy triệu tập cho ông: – ngày 15 tháng 4 năm 2014; – 23.06.2014; – 15.08.2914; 10.05.2015 theo địa chỉ được ghi trong các giấy tờ đăng ký của ông Zelenskiy. Công dân Zelenskiy V.O. đã không tới trình diện tại Ủy ban quân sự địa phương”, – trong tài liệu của bộ quốc phòng viết.

Lưu ý rằng, vào năm 2014-2015 ở Ukraina đã tiến hành tất cả 6 đợt tuyển quân phục vụ quân đội do cuộc chiến tranh xâm luocj Nga duễn ra ở miền đông Ukraina.

Những công dân được nhập ngũ theo lệnh động viên quân đội đã rời khỏi khu vực ATO vào mùa thu năm 2016, hiện ngoài mặt trận chỉ còn những quân nhân có hợp đồng chuyên nghiệp.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề