Tổng thống Yushenko dự định sẽ tham gia vào kỳ bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn trong trường hợp tiến hành song song. Ông thông báo như vậy khi trả lời phỏng vấn báo Commersant-Ucraina.

“Tôi nghĩ, tôi sẽ tham gia cả hai cuộc bầu cử”, – tổng thống nói khi được hỏi ông sẽ tham gia cuộc bầu cử nào nếu chúng diễn ra.

Theo ý kiến ông Yushenko, thời hạn tiến hành bầu cử đồng thời quốc hội và tổng thống trước thời hạn phải do các luật sư quyết định.

Ông đưa ra dự báo đảng “NSNU” (Liên minh nhân dân “Ucraina của chúng ta”) sẽ tham gia vào kỳ bầu cử Rađa trước thời hạn.

Ông không tỏ thái độ lo ngại trước tỷ lệ ủng hộ thấp của mình như các cuộc điều tra xã hội cho thấy. “Tôi biết, sau tôi luôn có hàng triệu người cùng chia sẻ các thang giá trị với tôi. Và nếu tôi có quyết định khác đi thì những con người đó sẽ coi đó là biểu hiện của thái độ yếu đuối, là sự phản bội, là lời từ chối hoàn tất công việc đã bắt đầu”, – ông tin tưởng.

Nói về những thay đổi đã buộc ông phải ủng hộ sáng kiến bầu cử đồng thời tổng thống và quốc hội, trong khi trước đó ông coi đây là khả năng không thể xảy ra, ôgn Yushenko nói: “Bầu cử trước thời hạn không phải là thảm hoạ. Tôi đã nói như vậy cả một, hai năm trước đây, và cả bây giờ vì quốc hội của chúng ta là nguồn gốc thường xuyên của khủng hoảng. Nhưng tiến hành bầu cử quốc hội không phải là mục đích tự thân đối với tôi. Chủ yếu là tránh được những sai lầm cũ trong một quốc hội mới. Hiện trong Rađa đang có cuộc tranh giành giữa hai đảng lớn. Một thì quyết chiến ngăn cản nguồn tài chính cho bầu cử, vì họ hài lòng với cả hệ thống hiện có trong quốc hội – tức là không có đa số. Trong khi đảng kia thì hiểu rằng họ có 3-4 tuần để giành được chính quyền một cách hợp pháp qua con đường bầu cử trước thời hạn”.

“Tôi đồng ý bầu cử tổng thống trước thời hạn là để tạo động lực cho bầu cử quốc hội trước thời hạn. Nhưng tôi có điều kiện rằng chúng ta phải tiến hành bầu cử quốc hội theo quy định mới. Vì điều đó có thể hy sinh vài tháng nhiệm kỳ của tôi, sao cho bầu cử phải mang được vào quốc hội chất lượng mới và sự ổn định”, – tổng thống nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi theo ông khi nào bầu cử sẽ được tổ chức và đó có phải là ngày 25-10 hay không, ông Yushenko cho biết: “Tôi đề nghị các bạn quên ngày 25-10 như là thời hạn bầu cử công khai. Đây chỉ là thời hạn được nghĩ ra, không có cơ sở gì hết”.

Đồng thời bình luận về đề nghị nêu ra tên người có thể tiếp tục đường lối của ông, tổng thống Victor Yushenko nói: “Câu hỏi đưa ra khá khiếu khích đấy. Nhưng nếu tôi trả lời, thì hoá ra tôi lại công nhận câu trả lời cho một câu hỏi khác. Hãy chờ đợi, chúng ta hãy đấu tranh đã. Bầu cử còn ở phía trước, ta nên chờ kết quả của nó”.

Lê Tâm
theo Commersant, Podrobnosti