Ông trùm buôn bán doanh nghiệp bởi Nguyễn Quang

Rất nhiều người đã từng cười ông mỗi khi ông bỏ tiền ra để mua về một doanh nghiệp phá sản. Thế rồi sau đấy không lâu tất cả lại thán phục ông. Con người đó là Mirko Kovats, một ông trùm buôn bán doanh nghiệp nổi tiếng nhất của nước Áo.