Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề tài chính, ông Thái Quốc Minh đã giành được nhiều danh hiệu vẻ vang và những thành công đáng nể trong sự nghiệp.