-Bộ Y tế cho rằng cần phải tìm ra sự cân bằng giữa bảo tồn kinh tế và tuân thủ các hạn chế kiểm dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Ông đã nói điều này tại một cuộc họp giao ban.

-Ông lưu ý rằng bây giờ cần phải tuân thủ các quy tắc cơ bản- sử dụng khẩu trang và chất khử trùng, giữ khoảng cách và số lần tiếp xúc tối thiểu.

-Ông nói: “Bây giờ tôi sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia về cách chúng ta không thể ngừng phát triển nền kinh tế. Chúng ta cần nền kinh tế hoạt động, chúng ta cần mọi người làm việc. Nhưng chúng ta cần tìm ra sự cân bằng mà chúng ta sẽ tuân theo một kiểu thoả thuận. Chúng ta có thể làm mọi thứ để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Sự cân bằng này một mặt là công việc của nền kinh tế và mặt khác là tuân thủ các quy tắc kiểm dịch”.

-Ukraina đã ghi nhận kỉ lục 5397 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Đây là lần đầu tiên cả nước có hơn 5 nghìn ca nhiễm được xác nhận.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/nuzhno-nayti-balans-mezhdu-rabotoy-ekonomiki-1602139793.html

»Cùng chủ đề