Ngày 11-5-2013, tại văn phòng hội BCH hội người Việt Nam khóa 7 đã họp và phân công công tác, ngay buổi họp đầu tiên đã thể hiện tinh thần cở mở dân chủ và cũng có những tranh luận ban đầu thậm trí gay gắt về cơ chế làm việc , cuối cùng cũng đã thống nhất bằng việc bỏ phiếu kín, cuộc họp đã bầu ra một chủ tịch hội và 2 phó chủ tịch, 8 ủy viên BCH, Phân công công tác của ban thanh tra. Cuộc họp có sự tham gia của đoàn cán bộ sứ quán do đại sử Hồ Đắc Minh Nguyệt cùng tham dự:

– Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Như mạnh 11/11 phiếu.

– Phó chủ tịch Hội phụ trách đối ngoại: Ông Nguyễn Hải Anh 10/11 phiếu.

– phó chủ tịch Hội phụ trách đối nội: Ông Nguyễn Văn Đức 10/11 phiếu.

Sau đó BCH Hội đã nhất trí phân công công tác như sau:

I. Phân công công tác BCH Hội

1-Nguyễn Như Mạnh.Chủ tịch Hội, Phụ trách chung

2-Nguyễn Hải Anh Phó chủ tịch Hội – Công tác đối ngoại

3-Nguyễn Văn Đức Phó chủ tịch Hội – Công tác đối nội

4-Đỗ Xuân Văn Uỷ viên – Công tác chợ, hỗ trợ công tác thể thao

5-Vũ Thị An Bình Uỷ viên – Công tác phụ nữ

6-Phùng Đăng Dương ủy viên Chi hội trưởng Sorsa

7-Huỳnh Thị Lan Anh Uỷ viên – Công tác thanh thiếu niên

8-Nguyễn Văn Kim Uỷ viên – Công tác doanh nghiệp và kinh tế

9-Nguyễn Văn Sinh Ủy viên Chi hội trưởng Làng sen, thủ quĩ Hội

10-Vũ Ngọc Huy Uỷ viên – Công tác văn phòng và thanh niên

11-Lê Văn Tự Uỷ viên Chi hội trưởng Lvov và công tác thể thao

II. Phân công Ban thanh tra Hội

1-Đặng Xuân Tiếu Trưởng ban

2-Nguyễn Văn Luyện Phó ban

3-Phạm Hạnh Phúc Uỷ viên

III. Các ban của Hội:

– Ban thường vụ: Nguyễn Như Mạnh, Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Văn Đức

– Ban hoà giải: Nguyễn Văn Đức – trưởng ban, Đặng Xuân Tiếu, Đỗ Xuân Văn, Huỳnh Thị Lan Anh, Phùng Đăng Dương.

– Ban đối ngoại: Nguyễn Hải Anh, Huỳnh Thị Lan Anh

– Ban đối nội: Nguyễn Văn Đức, Phùng Đăng Dương

– Ban công tác từ thiện: Phùng Đăng Dương – trưởng ban, Vũ Thị An Bình, Nguyễn Văn Kim, Vũ Ngọc Huy

– Tổ phiên dịch của Hội: Đỗ Xuân Văn – tổ trưởng, Vũ Thị An Bình, Huỳnh Thị Lan Anh, Nguyễn Huy Cường và Vũ Ngọc Huy.

IV. Các chi hội:

– Chi hội Làng sen: Nguyễn Văn Sinh – chi hội trưởng, Nguyễn Hoàng Hà – chi hội phó

– Chi hội Làng SoRSa: Phùng Đăng Dương – chi hội trưởng, Lê Thanh Hoài – chi hội phó, Nguyễn Sách Hưng: – chi hội phó

– Chi hội kva 2: Phạm Hạnh Phúc – chi hội trưởng

– Chi hội Lvov: Lê Văn Tự – chi hội trưởng, Phạm Ngọc Êm – chi hội phó

– Chi hội kva 1: Nguyễn Văn Đức phụ trách.

Ban biên tập
theo BCH hội người VN

»Cùng chủ đề
Tản mạn đôi điều

24 Tháng Tư 2013