Sự từ chối những thỏa thuận đã đạt được hiện nay sẽ phải trả giá bằng các vấn đề đối với Ukraina không chỉ ở Donbass mà cả trên trường quốc tế, – ông Evgeny Marchuk đánh giá.

Việc làm gián đoạn các thỏa thuận Minsk sẽ kéo theo những hậu quả nặng nề đối với Ukraina, kể cả các vấn đề quốc tế. Đại diện Ukraina tại thương lượng Minsk Evgeny Marchuk tuyên bố trong phỏng vấn cho báo “Liga.net”.

Theo lời ông Marchuk, thật khó khăn để tìm kiếm thể thức khác, cho dù trong tương lai với sự phát triển khủng hoảng các sự kiện ở Donbass do cuộc xâm lược của Nga trở nên công khai thì một thể thức khác cũng không bị loại bỏ.

Hình: Thương lượng Minsk theo thể thức Normandia 12 tháng 9 năm 2014

“Nhưng nếu Ukraina đưa ra sáng kiến về một thể thức mới, còn các thủ lĩnh các nước ủng hộ Ukraina lại tuyên bố rằng không có gì khác hơn ngoài quá trình Minsk và điều này có nghĩa rằng Ukraina đã hủy hoại ngay cả một thể thức dù chưa phải là lý tưởng.

Điều này có nghĩa rằng tất cả những thỏa thuận của thế thức này sẽ chấm dứt tồn tại và tất cả những đội quân hạng nặng sẽ trở về vị trí ban đầu trên toàn tuyến giáp ranh mặt trận dài 426km. Họ sẽ bắn nhau vào hậu phương sâu tới 100km và xa hơn.

Các hậu quả khác cũng không nhẹ nhàng hơn: hạ tầng cơ sở bị hủy hoại, chấm dứt trao đổi tù binh, tất cả các điểm thông hành đóng cửa và còn nhiều hậu quả nặng nề khác được mở ra. Đó là tôi chưa nói tới những mất mát trên trường quốc tế của Ukraina”, – ông Marchuk nhận xét.

Ông đồng thời cũng giải thích rằng, nếu có ký kết được một hiệp định mới theo một thể thức khác thì các điểm trong đó cũng sẽ chỉ có từng đấy, như là trong các thỏa thuận Minsk.

“Vấn đề không phải ở trong thể thức, mà là trong việc thực hiện các thỏa thuận bởi nước Nga. Và nếu ai đó cho rằng tổng thống mới của Mỹ Donald Trump hiện cũng chỉ nghĩ sẽ trực tiếp chui vào xung đột quân sự Nga-Ukraina thì người đó rất là sai lầm. Chúng ta cần phải sung sướng bởi việc đại diện mới của chính quyền Trump ở Liên hợp quốc Nikki Hally đã ủng hộ Ukraina, mà về thực chất là lặp lại quan điểm của chính quyền cũ ở Liên hợp quốc trong vấn đề xung đột ở Ukraina, vấn đề Crimea và thái độ đối với các chế tài. Đó là tín hiệu tốt, nhưng chỉ là bắt đầu”, – ông Marchuk nhận xét.

Lưu ý rằng, ngày 1 tháng 2 nhóm liên lạc ba bên ở Minsk đã kêu gọi ngừng bắn toàn phần và toái lui vũ khí hạng nặng trên tuyến giáp ranh và cho đây là phương tiện duy nhất để chấm dứt chiến tranh.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề