Tình
hình tựa như thời ông Chernovetskiy bị Yanukovich cách chức.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andrey Bogdan đe dọa thị trưởng Kyiv Vitaly Klichko bằng cách tách rời lẫn nhau hai chức vụ: thị trưởng và chủ tịch UBHC thành phố. >>РБК-Украина.

Theo lời ông Bogdan, ý tưởng này vẫn tồn tại, nhưng việc thưc hiện hay không là phụ thuộc vào ông Klichko.

“Tôi có thỏa thuận rằng, thị trưởng Kyiv thể hiện quan điểm nhà nước chân thật và cởi mở trong các vấn đề chính trị và kinh tế vì các công dân của thủ đô Kyiv. Khi đó chúng tôi sẽ có quyết định về cán bộ của ông ta”, – ông Bogdan nói.

Trong
trường hợp ngược lại thì sẽ có quyết định về cán bộ. “Nhưng điều này sẽ là những
quyết định cán bộ khác nhau”, ông Bogdan nói.

Chủ
tịch UBHC Kyiv có quyền lực hành pháp thực sự, trong khi thị trưởng chi là chủ
tịch HĐ thành phố và thực hiện chức năng đại diện.

Năm 2010 chính quyền Yanukovich đã thay ông Popov thế vào ông Chernovetskiy để đảng Các khu vực nắm toàn quyền thành phố Kyiv, vì lý do bị lấy hết thực quyền ông Chernovetskiy đã tự bỏ đi…

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề