Như PV TTX Unian đưa tin, tại cuộc họp chiến lược của địa phương chủ tịch UBHC tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili tuyên bố sẽ thành lập một trung tâm dịch vụ tư pháp được gọi là Văn phòng tư pháp của tỉnh, đồng thời ông đang tính có thể giảm tới 90% biên chế của bộ máy UBHC tỉnh Odessa.

Theo lời ông Saakasvili đã tìm được toàn nhà phù hợp cơ cấu mới (Văn phòng tư pháp) và sẽ có các trợ lý làm các loại giấy tờ khác nhau trogn văn phòng này. “Chúng tôi sẽ làm một Văn phòng tư pháp (Nhà tư pháp), tòa nhà dịch vụ xã hội, nơi mà người ta có thể làm các loại giấy tờ cần thiết trong vòng 10-15 phút, tối đa 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà và tiền, và sẽ làm việc này trong vòng 3 tháng”, – chủ tịch UBHC tỉnh nói. Cơ cấu này sẽ thực hiện cung cấp khoảng 260 dịch vụ.

Như đã đưa tin, tại Odesa đã tổ chức hội nghị chiến lược về phát triển địa phương. Tham gia hội nghị này có trên 600 tích cực viên, chuyên gia, doanh nhân, các nhà hoạt động văn hóa, đại diện chính quyền tự quản địa phương. Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của chủ tịch UBHC tỉnh MikhIL Saakasvili với sự hỗ trợ của Cương lĩnh dân sự “Đất nước mới” (Nova kraina).

Ngoài ra, cũng tại đây chủ tịch UBHC tỉnh đồng thời kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm nhân sự “tuyệt đối mới” và đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp. “Trong cơ cấu chúng tôi có 800 người. Cần phải nói thật, tối đa chỉ cần khoảng 50 người làm việc bình thường… Tôi nhiều lần tới Odessa, nhưng không quen biết ai. Đó là cái khiếm khuyết của tôi, nhưng lại là cái ưu thế. Chúng tôi sẽ lựa chọn người mới. Trong cơ cấu có những người tốt, nhưng chúng tôi muốn người mới”, – ông Saakasvili tuyên bố.

Theo lời ông, cuộc thi tuyển chọn trợ lý đã bắt đầu. Trong triển vọng gần sẽ thành lập quỹ cán bộ cho đội ngũ mới tương xứng với mức lương mới. Ông Saakasvili đồng thời dẫn làm thí dụ sở kiểm toán với số biên chế lớn nhưng trên thực tế họ chẳng làm cuộc kiểm tra nào.

“Họ nói rằng, có vẻ như chẳng có kiểm tra ai cả, chưa có kế hoạch”, – tỉnh trưởng nói và thêm ằng, các chuyên gia của sở này đòi xác định cho họ đối tượng kiểm tra, bởi vì “tự họ làm được điều đó là không lịch sự”. Chủ tịch UBHC tỉnh hy vọng rằng, UBHC tỉnh Odessa sẽ là một tỉnh cởi mở nhất, thông thoáng nhất. “Các bạn là chính quyền thực thụ, còn chúng tôi chỉ đơn giản là bộ máy. Một dịch vụ có nghĩa vụ phải phục vụ các bạn”, – chủ tịch nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề