Ngày 29-4 trong khuôn khổ kỳ họp tháng 4 Hội đồng nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) đã công bố danh sách được giải thưởng châu Âu – giải thưởng danh dự này được PACE trao cho cơ quan chính quyền địa phương vì “đã tham gia tích cực vào sự phát triển các lý tưởng châu Âu”.

Tại cuộc họp báo ngắn sáng nay vụ trưởng vụ báo chí Bộ ngoại giao Ucraina Vasyli Kirilich đã cho biết trong số những nơi được nhận giải có thành phố Odessa, đây là lần thứ hai thành phố được nhận giải thưởng danh dự của PACE (năm 1998 Odessa được trao Cờ danh dự, lần này giải thưởng sẽ bao gồm bằng dành dự – là giải thưởng đặc biệt của PACE).

Theo ông Kirilich, PACE muốn dành giải thưởng này để ghi nhận đóng góp đáng kể của thành phố vào sự nghiệp phát triển nền dân chủ tại chỗ và tại khu vực, mối quan hệ anh em với các thành phố châu Âu, cũng như thực hiện thành công các sáng kiến quan trọng của Hội đồng châu Âu, cụ thể là tổ chức Tuần lễ dân chủ vào năm 2008.

Bằng danh dự là giải thưởng châu Âu thuộc hạng thứ hai về ý nghĩa (có tất cả bốn hạng), được Hội đồng châu Âu dành trao cho các thành phố trên toàn thế giới vì sự phát triển tích cực quan hệ quốc tế – quan hệ giữa các thành phố kết nghĩa, tổ chức các hoạt động của châu Âu, các chuyến trao đổi kinh nghiệm v.v.

Phần trên Bằng danh dự mô tả sự tích thần thoại “đánh cắp nàng Europe”, chính giữa là 12 ngôi sao xếp thành vòng tròn (như trên lá cờ của Liên minh châu Âu),  tên thành phố được giải thưởng được in ở chính giữa vòng tròn, phần dưới Bằng là bản đồ tượng trưng của châu Âu có in tên tất cả các thành phố đã được nhận giải. Từ năm 1955, kể từ khi giải thưởng châu Âu ra đời đã có 145 tấm Bằng được trao.

Các ứng cử viên nhận giải thưởng phải đệ trình công lao của mình trước EU theo các nội dung sau: thành viên của các tổ chức quốc tế, quan hệ với các thành phố kết nghĩa và các toà thị chính nước ngoài khác, các hoạt động trao đổi, tổ chức các hoạt động của EU, phát triển các chuẩn mực châu Âu, tính đoàn kết châu Âu v.v.

Năm 1007 Odessa đã gửi báo cáo về các hoạt động châu Âu được tổ chức trong thành phố năm 2006-2007 để được nhận giải thưởng. Nội dung chủ yếu trong báo cáo là sự tham gia của Odessa vào việc thành lập khu vực châu Âu tại Biển Đen, cũng như tổ chứ Tuần lễ châu Âu dân chủ, Ngày châu Âu, Ngày láng giềng châu Âu, các hoạt động quốc tế lớn khác.

Phuong Anh
theo Correspondent