Tại thành phố Odessa vừa kết thúc hoạt động “Người Ucraina thông minh – nước Ucraina mạnh mẽ!”, trong khuôn khổ hoạt động này các đại biểu hội đồng thành phố và khu vực lân cận phải qua một kỳ thử chỉ số thông minh IQ.

Chủ trì hoạt động là giáo sư trường đại học quản lý nhà nước Odessa thuộc học viện quản lý nhà nước quốc gia ông Mikhain Oganhisian.

Quyết định kiểm tra trí thông minh của mình có đại biểu Vladislav Stankov và Secgây Veselov trong hội đồng tỉnh, Alechsay Goncharenko và Alechsandr Lusenko trong hội đồng thành phố, cũng như giám đốc sở gia đình và thanh niên thuộc chính quyền tỉnh Vladimir Kirov và chủ tịch tổ chức đảng khu vực của thành phố Dmitri Volosenkov.

Ngoài các đại biểu đương nhiệm các thủ lĩnh thanh niên cũng tham gia hoạt động. Vì theo nhà điều phối hoạt động Alechsandr Dovgopol, “nhiệm vụ chính là xác định mức độ sẵn sàng nằm quyền lãnh đạo đất nước sau vài năm nữa của thanh niên hiện nay, xác định tương quan giữa tiềm năng và trí tuệ của các nhà hoạt động nhà nước hiện nay”.

Vì lý do đạo đức các nhà tổ chức không công khai kết quả của từng người tham gia kiểm tra trí tuệ. Tuy nhiên họ tổng kết rằng kết quả chung “không thể không đáng vui mừng”: trong giới thanh niên số điểm trung bình là 120, trong các đại biểu số điểm là 135. “Về các bậc trưởng thành thì kết quả này là hơn cả mong đợi. Đây là số điểm cao. Thanh niên cũng thể hiện kết quả tốt”, – điều phối viên hoạt động nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm, hình thức kiểm tra này được sử dụng rộng rãi trên thế giới đã gần 100 năm nay. Theo con số thông kê chung, gần 50% có IQ dưới 110 điểm, và chỉ có 10% được trên 130 điểm. Nói chung, giao sư Oganhisian kêu gọi không quá coi trong kết quả đạt được. “Đây phần nhiều là trò chơi, tuy nhiên, có một tỷ lệ chính xác trong đó”, – ông nói.

Phuong Anh
theo ProUA

»Cùng chủ đề