Ngày 21-1-2009 tại viện kiểm sát nhân dân tỉnh Odessa đã tổng kết liên ngành. Đến dự buổi tổng kết có đại diện của các cơ quan hành pháp tại Odessa như: công an, tòa án.

Sau báo cáo tổng kết của nghành kiểm sát nhân dân được ông viện trưởng Vasinipờrisegiúc nhấn mạnh: Trong những năm qua các vụ trọng án còn thi hành rất chậm nhưng thành tích nổi bật của băm 2008 là đã bắt được một số vụ chuyên bắt cóc tống tiền, mà cụ thể là năm 2007 có 16 vụ năm 2008 có 28 vụ trong đó có vụ nghiêm trọng và nguy hiểm nhất đã bị bắt và đang khởi tố mở rộng vụ án đó là vụ chuyên bắt cóc và tống tiền người trung quốc tại Odessa.

Tất cả các vụ bắt cóc tống tiền mỗi lần ít nhất đều trên dưới 300 nghìn đô la. Ông viện trưởng viện kiêm sát cũng yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ giữa các ban nghành để phòng chống tội phạm hiệu quả hơn. Để bảo vệ người dân cũng như người nước ngoài đang sinh sống và làm ăn hợp pháp tại Odessa.

Đỗ Xuân Văn
theo Odessa TV