Trưởng công tố tối cao Ukraina Victor Sokin trước khi bị sa thải đã kịp cử ông Nhikolai Stoyanov làm trưởng công tố tỉnh Odessa. Theo đánh giá của cựu trưởng công tố tỉnh Odessa David Sakvarelidze thì ông Stoyanov là người của tài phiệt Kolomoyskiy và đã giữ chức vụ trưởng công tố thời kỳ trước ông Sakvarelidze, có nghĩa là ông Nhikolai Stoyanov được phục hồi chức vụ. Hình: Nhikolai Stoyanov >>

Website của viện công tố tối cao Ukraina thông báo: “Bằng sắc lệnh của trưởng công tố tối cao ngày 29 tháng 3 cố vấn tư pháp bậc ba Nhikolai Stoyanov được cử giữ chức vụ trưởng công tố tỉnh Odessa”.

Ngày 30 tháng 3 trên truyền hình “Kênh 5” ông Sakvarelidze nói rằng ông Stoyanov là người của nhóm Igor Kolomoyskiy.

Stoyanov làm trưởng công tố tỉnh Odessa từ tháng 5 năm 2014 sau đó bị trưởng công tố tối cao Makhnitskiy sa thải, năm 2003-2004 làm trưởng công tố tỉnh Nhikolayev. Ngày 29 tháng 3 ông Victor Sokin bị quốc hội biểuy quết sa thải, tuy nhiên ông còn làm việc tới khi nào có quyết định sa thải của tổng thống Poroshenko.

Nguồn: “Lb.ua”

»Cùng chủ đề