Tuần trước quản trị trưởng lâm thời của ngân hàng Odessa-Bank bà Liudmila Zoteeva đã đệ trình lên NBU đề nghị giải thể ngân hàng này. “vấn đề giải thể ngân hàng đúng là đang được NBU xem xét”, – bà cho biết.

Theo thông tin của Delo, vấn đề giải thể Odessa-Bank đã được uỷ ban giải thể của NBU đồng ý. “Quyết định đồng ý của Uỷ ban (về việc xem xét đề nghị giải thể ngân hàng hoặc kế hoạch điều trị ngân hàng do các quản trị trưởng đưa ra) đã có, nhưng hiện nay chưa được gửi về đại diện NBU tại Odessa”, – nguồn tin từ NBU thông báo.

Tiếp sau ngân hàng “Prichernomorie” Odessa-Bank có thể trở thành ngân hàng thứ hai mà ban quản trị lâm thời đã không thể cứu vãn nổi.

Việc chưa xuất hiện văn bản quyết định giải thể Odessa-Bank có thể liên quan đến cố gắng của các cổ đông muốn cứu vãn ngân hàng hoặc cố gắng trì hoãn thời hạn bắt đầu giải thể. Theo quản trị trưởng ngân hàng Liudmila Zoteeva, sau khi bà đệ trình đề xuất giải thể ngân hàng lên NBU thì các cổ đông bắt đầu tích cực hơn. “Các chủ sở hữu tìm biện pháp để cải thiện tình hình ví dụ như thu hút các nhà đầu tư mới”, – bà Liudmila Zoteeva nói. Tuy nhiên, theo bà, tạm thời chưa có kết quả khả quan nào.

Các đồng nghiệp của bà Zoteeva cho rằng, quyết định giải thể ngân hàng là do chất lượng gói tín dụng của ngân hàng rất thấp. “Odessa-Bak và “Prichernomorie” cùng có chung vấn đề lớn là tài sản không đủ để thực hiện nghĩa vụ”, – quản trị trưởng lâm thời một ngân hàng cho biết. “nguyên nhân khiến ngân hàng phải giải thể là ngân hàng không có tính thanh khoản, không có khả năng thanh toán, vi phạm nghĩa vụ với khách hàng, thiếu vốn – ít nhất là như vậy. Chỉ riêng từng mục cũng đã đủ cơ sở để giải thể”, – quản trị lâm thời Rodovid Bank Victor Kravets nói thêm.

Theo luật, Quỹ đảm bảo tiền gửi phải bắt đầu chi trả đền bù không chậm hơn 2 tháng sau khi bắt đầu giải thể ngân hàng, và thực hiện việc chi trả trong thời hạn 3 tháng tiếp sau đó.

Đầu tháng 5 vốn của Quỹ này là 4,56 tỷ grivna, còn tiền gửi của khách hàng cá nhân vào Odessa-Bank là 122,6 triệu grivna, như vậy có thể thấy sẽ không có vấn đề gì với việc đền bù cho khách hàng của ngân hàng.

Odessa-Bank thành lập năm 1991. Các cổ đông lớn nhất của ngân hàng là
công ty “Alpari” với 32,37% cổ phiếu, “Gridin” – 33,1%; “Kivory” – 18%
và “Olian” – 16,53%. Theo số liệu của NBU, tính đến đầu tháng 4 năm
2009 tài sản của Odessa-Bank là 445,7 triệu grivna (đứng thứ 124 trong
hệ thống ngân hàng), vốn riêng là 104,5 triệu, vốn của các thể nhân là
110,2 triệu, vốn của cá nhân là 122,6 triệu grivna. Từ ngày 19-1-2009
ngân hàng đã bị áp dụng chế độ quản trị lâm thời. Quản trị trưởng là bà
Liudmila Zoteeva.

Phuong Anh
theo Delo