Kể từ đầu tháng 9 tỉnh Odesa đã có 56 ngàn người bị viêm nhiễm đường hô hấp ORVI bởi virus.

Giám đốc sở bảo vệ sức khỏe Viacheslav Polyachiy thông báo trong phiên họp của UNHC tỉnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tình hình nhiễm bệnh cúm và viêm nhiễm đường hô hấp cấp tính tại địa phương tỉnh Odesa vẫn ở dưới ngưỡng theo mùa vụ – dưới ngưỡng dịch cúm 25%.

“Tỉnh có đầy đủ vác xin cúm, trong tỉnh có khoảng 100 ngàn liều thuốc tiêm. Tối thiểu cần phải tiêm vác xin cho 39 ngàn người. Theo dữ liệu của tổ chức bảo vệ sức khỏe thế giới, trong năm 2017-2018 với sự xuất hiện virus “Michigan” kì vọng trong mùa đông này số người nhiễm bệnh sẽ tăng lên khoảng 14%”, – ông Polyasniy nói.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề