Tỉnh Odesa đang giữ “chức vô địch” về số lượng hợp đồng bảo vệ sức khỏe với hãng dịch vụ y tế quốc gia.

Mỗi người đều phải có hợp đồng với một bác sỹ, không phụ thuộc vào nơi ở của mình… Bác sỹ không có quyền từ chối hợp đồng của bạn và hưởng lương từ cơ quan Cục bảo vệ sức khỏe, hay còn gọi là Cục dịch vụ y tế. Lương của bác sỹ phụ thuộc vào số lượng hợp đồng dã ký kết và có giới hạn số lượng người ký tối đa.

Đây là làn sóng ký kết hợp đồng thứ ba trong năm để những cơ sở y tế nào chưa ký kết tiếp tục tự mình ký kết hợp đồng bảo vệ sức khỏe với hãng dịch vụ y tế, thuộc bộ y tế Ukraina, thông qua đó sẽ được nhận tiền ngân sách cho mua sắm và bảo dưỡng cơ sở vật chất và trả lương cán bộ.

Hiện tỉnh Odesa đang dẫn đầu về số lượng đơn xin ký kết hợp đồng bảo vệ sức khỏe gwirt tới các cơ quan khám chữa bệnh cấp 1 (tuyến 1). Hãng dịch vụ y tế quốc gia thông báo trên trang Fb. >>приводит

Theo dữ liệu của hãng, tình hình tới ngày 3 tháng 12 có 437 cơ sở y tế nhận được đơn, trong số đó có có 182 cơ sở không đòi hỏi sửa chữa đơn từ.

Có 123 cơ sở y tế buộc phải trả đơn để làm lại cho đúng với quy định hợp đồng.

Lưu ý rằng đợt ba của làn song ký kết hợp đồng bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 và kéo dài ba tuần. Đặc điểm của đợt này là các cơ sở y tế có thể tự mình nộp đơn hợp đồng với hãng quốc gia về dfichj vụ y tế, trong khi đó reong các đợt trước thì phải tất cả các cơ sở y tế đồng thời nộp đơn cho hãng.

Tới thời điểm hiện tại có trên 21,4 triệu người đã ký hợp đồng bảo vệ sức khỏe với các bác sỹ của các cơ sở y tế.

Đợt 1 có 161 cơ sở y tế; đợt 2 có 462 cơ sở y tế và đợt 3 có 623 cơ sở y tế, trong số đó có 85 cơ sở y tế là tư nhân.

“Cho tới ngày hôm nay số công dân đã lựa chọn bác sỹ gia định cho mình là 22,5 triệu. Tiến độ rất đáng mừng. Theo kết quả khảo sát gần đây theo câu hỏi “Bạn có hài lòng với bác sỹ của bạn không?” thì có ¾ số công dân trả lời là hài lòng. Chúng tôi cho đó là một thành công. Đó là kết quả làm việc của 8 tháng”, – ông Yabchanka, thư ký báo chí của bộ y tế đánh giá.

Lưu ý rằng, lương của bác sỹ theo chuẩn cải cách phụ thuộc vào số lượng công dân mà bác sỹ phục vụ theo hợp đồng, nhưng không quá 18 ngàn Hrivnia. Hiện tại lương của các sỹ ngành y thẻo thông báo của thủ tướng Ukraina là đang dẫn đầu bảng lương ngạch biên chế nhà nước, từ 13 ngàn tới 18 ngàn Hrivnia. Trong khi đó trước cải cách lương của các bác sỹ là thấp nhất – khoảng 2-5 ngàn Hrivnia.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề