Theo khảo sát của các trung tâm phân tích lớn, tp Odesa là thành phố mạnh về tài chính số một của Ukraina, TTX Unian đưa tin.

Chỉ số sức khỏe tài chính ngân sách của các thành phố Ukraina được Trung tâm quốc tế các nghiên cứu triển vọng công bố, theo đó Odesa được thừa nhận là thành phố mạnh nhất về tài chính ở Ukraina.

Để xác định sức khỏe tài chính các thành phố đã tiến hành đo các chỉ số ổn định, thu thập các dữ liệu thống kê của các cơ quan chính quyền tự quản địa phương và tính toán các chỉ số tài chính.

Chỉ số được lập nên trong khuôn khổ dự án “năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương và các tiêu chí tài chính minh bạch”. Dự án này do ĐSQ Mỹ ở Ukraina đưa ra sáng kiến và do Viện cải cách kinh tế và xã hội ở Slovakia cùng với trung tâm quốc tế về các khảo sát triển vọng thực hiện.

Đáng lưu ý rằng, khác với tp Odesa, tình hình ở tỉnh Odesa theo các chỉ số lại là tỉnh kém – xếp thứ 18 trong số 24 tỉnh của Ukraina.

Lưu ý rằng, trước đó, vào tháng 3 Ukraina được thừa nhận là quốc gia có đời sống rẻ nhất Châu Âu.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề