Quốc hội (Verkhovna Rada) có thể đưa ra quyết định như vậy tại một cuộc họp bất thường, sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 3, vào thứ ba.

Quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng được thông qua và nghị định tương ứng của tổng thống.

Chế độ khẩn cấp sẽ cho phép các nhân viên thực thi pháp luật hạn chế giao thông nhiều nhất có thể, thiết lập các rào chắn, giám sát và trừng phạt vi phạm kiểm dịch, đóng cửa các thành phố để hạn chế sự di chuyển của người dân và các ngành công nghiệp tái cấu trúc để đối phó với dịch bệnh – nhưng nhiều quy tắc khác đã được áp dụng theo pháp luật hiện hành

Tin từ Telegrram

»Cùng chủ đề