‘Bệnh viện thành phố số 8 Kiev chúng tôi, nơi bị đóng của vì kiểm dịch ”bệnh viêm phổi”, nhưng thực tế trong thời gian kiểm dịch khoảng 150 người bị nhiễm Covid-19 đã được đưa đến đây làm bv quá tải và đóng cửa, và tình hình tương tự trên toàn Ukraina.Hôm nay có 2 nhân viên y tế bị xác nhận nhiễm, họ lại tiếp xúc với 40 nhân viên khác, và cứ tiếp tục như vậy!(Mà trên giấy tờ bệnh viện này không tiếp nhận bệnh nhân Covid và tại đó không có ca nhiễm).

Hôm nay các bác sĩ và y tá cuối cùng đã nhận được khoản tiền lương mà họ ”chờ đợi từ lâu”, nghĩ là sẽ nhận được 300% tiền lương của những người làm việc với bệnh nhân Covid-19.Nhưng họ rất sốc và thất vọng khi thấy không những không nhận được bất cứ khoản tăng lương nào, mà còn bị giảm 30-40% so với TRƯỚC ĐẠI DỊCH BỆNH.

Nguyên nhân là gia đoạn 2 của ”cải cách y tế” bắt đầu từ 01/04, kết quả là tiền lương và tỷ lệ lương giảm nhiều.Các y tá nhận 4-5 nghìn griv (110$- 183$), hộ lý – 3-4 nghìn griv, bác sĩ – từ 6 đến 9 nghìn.Nhưng vấn đề thậm chí không phải ở ít tiền, mà ở sự giả dối của chính quyền, Bộ Y tế và thị trưởng Klitschko, họ đã tự cho rằng bệnh viện của chúng tôi ”không phải là bệnh viện chủ chốt tiếp nhận bệnh nhân Covid-19”, nên không được nhận thêm bất kỳ khoản thanh toán nào.

Hôm nay đã hai khoa tuyên bố từ chối làm việc trong điều kiện và với khoản lương như vậy. Ngày mai một vài khoa nữa đang chuẩn bị đình công.Ngày mai một bệnh viện sẽ đóng cửaNgày hôm sau tất cả các bệnh viện của thành phố sẽ theo gương của họ.Và sau một tuần nữa thì các bác sĩ trong cả nước nhổ toẹt vào việc này”.Ngoài ra báo chí còn chưa biết đến việc bao nhiêu nhân viên đã bỏ việc trong những tháng vừa rồi, mà số đó rất nhiều.’‘Mọi người bị đưa đến trạng thái bùng nổ, một số đã hết kiên nhẫn” – Giám đốc Sở y tế tỉnh Kiev, ông Maxim Ionov nói.”Bản thân tôi là trưởng khoa, bác sĩ cao cấp với hơn 35 năm kinh nghiệm, mà nhận được hơn 4000 gr, trước đó 2000, tức là 6000, mà trước kia 9-11 nghìn.Mà hy vọng là lương tăng gấp 3. 

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là lừa đảo vì vậy mọi người đã không chịu được”.Khoảng 70 người đã ra biểu tình, họ được hứa gặp chính quyền TP vào thứ 2, nếu không có kết quả, họ sẽ có các hành động quyết liệt.Tình trạng tương tự như vậy ở các thành phố khác của Ukraina.Tại Dnepr Giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng, bà Inessa Shevchenko đã tuyệt thực 9 ngày nay vì lâm vào tình huống vô vọng, không có tiền để duy trì cho hoạt động của bệnh viện.”Trên thế giới không có một quốc gia nào lại phá hủy một cách có chủ định, có kế hoạnh hệ thống y tế của chính mình như vậy” – bà Inessa Shevchenko nói.

Lê Thái Kỳ tổng hợp từ https://censor.net.ua/resonance

»Cùng chủ đề