Hiện tại những người có hai quốc tịch có thể bị trừng phạt, nhưng bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin quả quyết rằng trong tương lai  cần bắt đầu thảo luận xã hội khả năng cho phép công dân có quốc tịch kép, công dân của một số nước. Bộ trưởng Klimkin tuyên bố ỏ tp Lviv, báo Europravda đưa tin.  >>”Европейская правда“.

“Hiện tại ở Ukraina chúng ta cần bắt đầu thảo luận xã hội về khả năng làm công dân một số quốc gia, cần nói thật điều này. Tuy nhiên chúng ta không thể nói về quốc tịch kép với Nga trong khi thực tế là đang có chiến tranh nóng với họ. Những người có hộ chiếu Nga, hãy để họ trả hộ chiếu Nga, còn những người khác chúng cùng thảo luận”, – ông Klimkin nói.

Theo lời ông Klimkin, để áp dụng ở Ukraina chế định quốc tịch kép cần phải thuân thủ một loạt các điều kiện.

“Quốc tịch kép có thể chỉ trong điều kiện rõ ràng. Nó không thể có nếu bạn làm chỉ huy quân sự, nó không thể có nếu bạn giữ chức vụ gì đó”, – bộ trưởng nói.

Bộ trưởng ngoại giao cũng cho biết, ở Châu Âu một số quốc gia cũng có chế độ quốc tịch kép. Còn ở ta những người có quốc tịch kép là vi phạm pháp luật, mặc dù họ chưa chắc đã phạm tội. Trong ATO ít nhất có 11 binh sỹ đã tử vong gốc Hungary, có quốc tịch Hungary, nghĩa là có quốc tịch kép”, – ông Klimkin nói minh họa.

Hiện tại luật pháp trực tiếp cấm có quốc tịch kép đối với tất cả công chức nhà nước. Bộ trưởng lưu ý rằng quy phạm này vẫn phải để có hiệu lực.

Báo “Sevodnya” trước đây đã viết về sự khác nhau giữa quốc tịch kép và quốc tịch thứ hai.

Quốc tịch kép (nhiều quốc tịch) – đó là khi một người có đồng thời hai haowcj nhiều quốc tịch. Trong khi đó mỗi quốc tịch có thể đòi hỏi người này thực hiện tất cả các nghĩa vụ. Chế độ này trong nên có thể ở các công dân của những nước đã ký kết công dân lưỡng tính (kép). Cả hai nước thừa nhận sự hiện diện hai quốc tịch đều là công dân của mình và tương đương nhau, còn “công dân kép” – vẫn giữ các quyền công dân của cả hai nhà nước.

Chẳng hạn: Anh có hiệp định như thế với Canada, với Ấn Độ, Australia và một số quốc gia khác; Pháp – với Canada; Bồ Đào Nha – với Brasilia; Tây Ban Nha – với một số nước Mỹ Latin.

Quốc tịch thứ hai (thứ ba, thứ tư…) thì lại khác – đó là tình hình khi người có quốc tịch thứ hai nhưng không thông báo cho chính phủ của “nước mình” (nơi xuất xứ) biết.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề