Những quy tắc đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông sẽ có hiệu lực kể từ mùa thu năm 2018.

Người dùng có thể đăng ký mà không cần phải có băn bản hợp đồng với nhà tác vụ mạng. Cơ quan báo chí của Ủy ban điều tiết nhà nước trong lĩnh vực thông tin và liên lạc cho biết.

Ủy ban cho biết rằng những quy tắc mới đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Kể từ mùa thu các thuê bao từ minh quyết định ký hợp đồng văn bản tại nhà mạng hay sử dụng đăng ký điện tử.

Thuê bao có thể bằng chữ ký điện tử hoặc bằng các phương tiện khác để định dạng cá nhân (danh tính) hoặc là bằng BankID mà nhà mạng tiếp nhận trong khi gửi đơn về đăng ký bằng hình thức điện tử.

Hiện ở Ukraina có 90% thuê bao không có đăng ký ở nhà mạng. Điều này dẫn tới các vụ lừa đảo phổ biến liên quan tới sử dụng các số thuê bao và gây nên những tổn thất vật chất đối với thuê bao cũng như đối với nhà mạng.

Nguồn: Liga

»Cùng chủ đề