Tổng thống Ukraina Petro Porosyhenko thông báo rằng, ở trong nước hiện có 160 ngàn sỹ quan dự bị, được đào tạo bài bản và sẵn sàng ra mặt trận khi được Tổ quốc gọi.

Tổng thống phát biểu tại diễn đàn quốc tế về cựu binh và tình nguyện viên tổ chức ở Kyiv dưới Slogan –  “Ở đâu có chúng ta thì ở đó là Ukraina”.

“Có gần 160 ngàn những người đã tham gia chiến sự hiện đang trong quân số dự bị tác chiến số một. Đó là sự sẵn sàng số một để khi được triệu tập là lên đường, đó là lực luwowngju chuyên nghiệp, trải qua chiến đấu và huấn luyện cơ bản. Tôi không nghi ngờ gì là mỗi người đều sẵn sàng lên đường gia nhập đội ngũ vũ trang.

Poroshenko tuyên bố rằng, phong trào cựu binh không được chính trị hóa, mà phải là phi chính trị.

“Tôi vẫn tôn trọng quan điểm chính trị cá nhân, của mỗi người trong số cựu binh, nhưng tôi kêu gọi phong trào đứng ngoài chính trị, không theo đảng phái nào”, – Poroshenko tuyên bố.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề