Kể từ ngày hôm nay, 1 tháng 10 luật N1474-VIII về chuyển sang hộ chiếu trắc sinh học bắt đầu có hiệu lực. Hộ chiếu cũ không thể gia hạn, cần phải làm hộ chiếu mới nếu như hộ chiếu cũ hết thời hạn. Tuy nhiên chưa cần vội vàng với thủ tục này.

Tất cả những ai đạt độ tuổi 14, là người Ukraina đều có nghĩa vụ làm hộ chiếu công dân.
Luật đồng thời áp dụng chứng chỉ cá nhân cần thiết  sự bảo vệ bổ sung, và áp dụng tài liệu đi lại của cá nhân cần được sự bảo vệ bổ sung; thẻ người di trú lao động thay vì tài liệu chứng chỉ cá nhân người nước ngoài hoặc là người không có quốc tịch dự định sẽ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, hủy bỏ con dấu về đăng ký hôn nhân (trên hộ chiếu, -nd).

Để làm hộ chiếu xuất ngoại sẽ áp dụng dấu vân tay, còn để dùng trong nước thì chỉ theo nguyện vọng (của người mang hộ chiếu, -nd).

Các hộ chiếu mới công dân Ukraina – đó là những thẻ nhựa 54×85,6mm với văn bản bằng tiếng Ukraina và tiếng anh.

Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu – 4 năm đối với những người dưới 18 tuổi, những người khác hộ chiếu có thời hạn 10 năm. Khi công dân đạt độ tuổi 18 trong hộ chiếu sẽ có chip dữ liệu được số hóa thông tin cá nhân cùng với chữ ký.  Luật cho phép có không qua hai hộ chiếu xuất ngoại.

Chủ tịch cục di trú nhà nước Maxim Sokolov dự báo rằng với việc áp dụng chế độ phi thị thực các công dân của Ukraina sẽ có thể ra nước ngoài bằng hộ chiếu trắc sinh học cho các chuyến đi vào EU.

Cơ quan di trú lưu ý rằng, quá trình thay thế hộ chiếu cũ sang hộ chiếu trắc sinh học trong tương lai vẫn tiếp tục, các hộ chiếu cấp trước đây vẫn tiếp tục có hiệu lực và thành thử không nhất thiết phải vội vàng thay thế.

Hộ chiếu công dân Ukraina dưới hình thức chip không tiếp xúc được cấp từ tháng 1 năm 2016 cho những người đạt độ tuổi 16 và lần đầu tiên làm hộ chiếu.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề