Lương người lao động ở Ukraina đã tăng lên đáng kể, khoảng 36% trong năm 2017. Tại nhiều địa phương lương thậm chí tăng 50%. Báo Politeka đưa tin. >>Politeka.

Lương bình quân hàng tháng của người lao động ở Ukraina trong năm 2017 đạt mức 6957 Hrivnia, quy đổi vào khoảng 260 đô la.

Theo thông tin cục thống kê nhà nước, lương cao nhất ở thủ đô Kyiv. Người dân thủ đô nhận lương bình quân 10 ngàn Hrivnia.

Trong top-3 các tỉnh có mức lương cao nhất có tỉnh Donetsk, Kyiv và tỉnh Dnipro.

Đồng thời đáng lưu ý là ngành có nhu cầu lao động lớn nhất vẫn là thương mại, lĩnh vực sản xuất và công nghệ thông tin.

Tiện thể, biết được rằng có 85% những nhà cung cấp việc làm chưa sẵn sàng trả lương cho nhân viên trên 13 ngàn Hrivnia. Chỉ có 1 phần năm doanh nhân sẵn sàng trả lương lao động ở mức 13-26 ngàn Hrivnia tháng.

Lưu ý rằng, như trước đây báo Politeka đã đưa tin, sự gia tăng lương tối thiểu, đồng thời sự gia tăng đơn giá các dịch vụ nhà ở cộng đồng đã có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp tư nhân.

Nguồn: Theo 24tv

»Cùng chủ đề